ประวัติพระสงฆ์คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (มรณะ)

Display # 
Title Author Hits
คุณพ่อ ปิแอร์ ยอแซฟ บงวังต์ Written by หอจดหมายเหตุ 1295
คุณพ่อ คาเบรียล โบรด์ Written by หอจดหมายเหตุ 1244
คุณพ่อ ยอแซฟ บรัวซาต์ Written by หอจดหมายเหตุ 2095
คุณพ่อบืห์ล Written by หอจดหมายเหตุ 1143
คุณพ่อ หลุยส์ ยอแซฟ กาลังซ์ Written by หอจดหมายเหตุ 1552
คุณพ่อ ญัง อังรี การิเอ Written by หอจดหมายเหตุ 2107
คุณพ่อ มอริส ยอแซฟ อัลมังด์ การต็อง Written by หอจดหมายเหตุ 1670
คุณพ่อ เฮนรี กาวาเย Written by หอจดหมายเหตุ 1357
คุณพ่อ ชังเดอบัว Written by หอจดหมายเหตุ 1482
คุณพ่ออันตน ซันลิแอร์ Written by หอจดหมายเหตุ 1574