คุณพ่อ ยอแซฟ บรัวซาต์

คุณพ่อ ยอแซฟ  บรัวซาต์
 
BROIZAT
 
คุณพ่อ ยอแซฟ บรัวซาต์ เกิดวันที่ 30 พฤษภาคม ค.ศ. 1881 ที่ตำบลเมเยอแวต  โฮ๊ตขาวัว สังฆมณฑล อันเนอซี
เข้าสามเณรราลัยมิสซังต่างประเทศแห่งปารีส วันที่ 13 ตุลาคม ค.ศ. 1903, ออกเดินทางไปสามเณรราลัยใหญ่ปีนัง วันที่ 6 ธันวาคม ค.ศ. 1906 ท่านรับบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ 1907 และออกเดินทางจากปีนังมาประเทศสยาม วันที่ 10 กรกฎาคม ค.ศ. 1907
 
ปี ค.ศ. 1907 :  รับแต่งตั้งให้ไปอยู่วัดสามเสน เรียนภาษา เเละเป็นผู้ช่วย
 
ปี ค.ศ. 1908 - ค.ศ. 1909: ท่านรับแต่งตั้งให้เป็น เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา และมีคุณพ่อ บอนิฟาส เป็นผู้ช่วย
 
ปี ค.ศ. 1910 - ค.ศ. 1914 : ที่ บ้านปลายนา
 
ปลายปี ค.ศ. 1910 พระสังฆราชแปร์รอสแต่งตั้งคุณพ่อบรัวซาต์ ให้เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านปลายนา และวัดเจ้าเจ็ด แทนคุณพ่อดาวิด, มีคุณพ่ออันตน เป็นผู้ช่วย ท่านดำรงตำแหน่งนี้จนถึงปี ค.ศ. 1914 ในระหว่างนี้ที่บ้านปลายนา ท่านสร้างโรงเรียนกับบ้านพักพระสงฆ์หลังใหม่ หลังเก่ากลายเป็นบ้านพักภคินี ท่านขยายวัด, สร้างหอระฆัง
 
ปี ค.ศ. 1914 - ค.ศ. 1916: เกิดสงครามโลก คุณพ่อบรัวซาต์ต้องกลับไปฝรั่งเศส
 
ปี ค.ศ. 1917 - ค.ศ. 1926 เป็นเจ้าอาวาสวัดสามเสน และวัดเกาะใหญ่
 
คุณพ่อบรัวชาต์ถูกปลดจากทหาร เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1916 กลับมาสยาม    ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดสามเสนแทนคุณพ่อ ด็อนต์ ซึ่งมรณภาพแล้ว
 
(ก) เข้าสามเสนเเล้ว ท่านซ่อมแซมอารามเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ โดยที่มีจำนวนนวกเณรีคณะรักไม้กางเขนทวีขึ้นเสมอ ท่านจึงสร้างอาคารใหม่ เป็นอิฐ : ได้มีการเสกอาคารใหม่นี้ วันที่ 23 กันยายน ค.ศ. 1917
 
(ข) โรงเรียนวัด และโรงเรียนใหญ่ของคณะนักบวช
ท่านสร้างโรงเรียนวัด 2 หลัง เป็นไม้แทนอาคารเก่า ซึ่งทรุดโทรมหมดแล้ว และได้รับอนุญาตเป็นทางการให้เปิดโรงเรียนชื่อ “โรงเรียนเซนต์ฟรังซัวซาเวียร์” วันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ. 1919 และแยกชื่อโรงเรียน เป็น โรงเรียนยออันนาค๊าร์ก (ชาย) และ โรงเรียนเทเรซาเยซูกุมาร (หญิง)
 
ปี ค.ศ. 1918  ท่านเชิญบราเดอร์คณะเซนต์คาเบรียล มาเปิด “โรงเรียนเซนต์คาเบรียล” ที่บ้าน “เบอร์ลีเฮ้าส์” แล้วตั้งแต่ ค.ศ. 1922 ในอาคารเรียนที่สร้างใหม่
 
ปี ค.ศ. 1925 ท่านเชิญซิสเตอร์คณะเซนต์ปอลเดอชาร์ตร มาเปิดโรงเรียนหญิง ชื่อ “เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์” ซึ่งทำการสอนในตอนแรกที่บ้านเบอร์ลีเฮ้าส์ แล้วตั้งแต่ ค.ศ. 1932 ในอารามเก่าเซนต์ฟรังซัวซาเวียร์ ในเมื่อภคินีคณะรักไม้กางเขนย้ายไปอยู่ที่อารามใหม่ คือ อารามพระหฤทัยที่คลองเตย
 
(ค) กิจการงานต่างๆ : ซ่อมแซม, สร้างใหม่ ทั้งที่สามเสน และที่เกาะใหญ่
 
(ฆ) เปิดกลุ่มคริสตชนบางบัวทอง ปี ค.ศ. 1924
 
คุณพ่อบรัวซาต์ได้ซื้อไม้เพื่อสร้างวัดในที่ที่ได้ซื้อใหม่ แต่ตัวท่านเองไม่ทันสร้างวัด เพราะว่าได้รับคำสั่งย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสที่บ้านปลายนา เดือนมิถุนายน ค.ศ. 1926
 
ปี ค.ศ. 1926 - ค.ศ. 1940 : ที่บ้านปลายนา, เจ้าเจ็ด และบ้านหน้าโคก
 
ปี ค.ศ. 1930 ท่านสร้างวัดหลังใหม่ (นักบุญยวงบัปติสตา) ที่เจ้าเจ็ด
 
มกราคม ค.ศ. 1941 - มีนาคม ค.ศ. 1942 เนื่องจากเกิดกรณีพิพาทอินโดจีน คุณพ่อ   บรัวซาต์ก็ลงมากรุงเทพฯ แล้วต้นเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1941 ท่านไปไซง่อน พร้อมกับมิชชันนารีอื่นอีก 12 องค์ ท่านไปเป็นผู้ช่วยที่วัดดาลัต
 
ปี ค.ศ. 1942 - ค.ศ. 1949 : ที่บ้านปลายนา
 
เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1942 ท่านกลับมาอยู่ที่กรุงเทพฯ, มีนาคม ค.ศ. 1942 กลับไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบ้านปลายนา, เจ้าเจ็ด และบ้านหน้าโคก อีกครั้งหนึ่ง
 
ปี ค.ศ. 1950 อวสานวัดบ้านปลายนา
คุณพ่อบรัวซาต์รื้ออาคารต่างๆ ทั้งหมดของบ้านปลายนา และเริ่มไปตั้งใหม่ที่บ้านแพน ในตัวอำเภอเมืองเสนา
 
ปี ค.ศ. 1950 - ค.ศ. 1954 : ที่บ้านแพน
หลังจากได้สร้างอาคารชั่วคราวก่อน เช่น วัด, บ้านพักพระสงฆ์, บ้านพักภคินี, โรงเรียน ท่านได้เตรียมจะสร้างวัดใหม่แบบถาวร แต่ในปี ค.ศ. 1954 โดยมีเหตุผลต่างๆ พระสังฆราชโชแรง ต้องการย้ายคุณพ่อบรัวซาต์  คุณพ่อบรัวซาต์ปฏิเสธ ดังนั้นพระสังฆราชจึงให้ท่านกลับไปฝรั่งเศส
 
ปี ค.ศ. 1954 : กลับฝรั่งเศสตลอดไป
ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1954 คุณพ่อบรัวซาต์ลงจากบ้านแพนเข้าสู่พระนครและออกเดินทางกลับฝรั่งเศส ถึงท่ามาเชย เดือนมีนาคม ค.ศ. 1954 ตอนแรกท่านพักผ่อนที่บ้านพักวอแร็ป แล้วที่บ้านพักมองต์เบอตง ท่านมรณภาพที่นั่น วันที่ 17 เมษายน ค.ศ. 1968