คุณพ่อบืห์ล

 
คุณพ่อ บืห์ล
 
BUHL
 
คุณพ่อ บืห์ล เกิดในฝรั่งเศส วันที่ 17 กันยายน ค.ศ. 1866
เข้าบ้านเณรมิสซังต่างประเทศ วันที่ 8 มกราคม ค.ศ. 1889
รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1893 ออกเดินทางมาประเทศสยามวันที่ 26 เมษายน ค.ศ. 1893
เป็นปลัดที่วัดแม่พระบังเกิด บางนกแขวก ตั้งแต่ ค.ศ. 1893 - ค.ศ. 1899 โดยจำเป็นต้องหยุดทำงานหลายครั้ง เนื่องจากสุขภาพไม่ดี ด้วยเป็นโรคประสาทเสียเป็นครั้งคราว ท่านไปพักผ่อน 6 เดือนที่ฮ่องกง แล้วอาการดีขึ้นมาก เดือนมกราคม ค.ศ. 1900  จึงกลับมากรุงเทพฯ รับเป็นอาจารย์บ้านเณรบางช้าง แต่ทว่า โรคเส้นประสาทก็กลับมาอีก ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1900 ท่านต้องกลับไปฝรั่งเศส ตอนแรก ท่านรับการรักษาภายในครอบครัวของท่าน
 
ตั้งแต่ ค.ศ. 1904 - ค.ศ. 1911 ท่านได้รับมอบหมายจากทางคณะ ให้เป็นเพื่อนคุณพ่อฮอลาน ไปปรึกษาเรื่องการสร้างบ้านพักพระสงฆ์ชรา ในประเทศลุกเซ็มบูร์ก ในกรณีที่เราจะต้องทอดทิ้งบ้านพักมองต์เบอตง หลังจาก ค.ศ. 1911 ท่านกลับไปอยู่กับครอบครัวของท่าน และสิ้นใจที่เมือง แอสตายน์ (บาส์แรง) ในวันที่ 24 กันยายน ค.ศ. 1927