เกี่ยวกับพระสงฆ์

Display # 
Title Author Hits
พระธรรมทูตพื้นเมืองรุ่นแรก Written by หอจดหมายเหตุ 1202
พิธีบวชคุณพ่อวาเลนติน ล้วน วันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 1957 Written by หอจดหมายเหตุ 1170
พิธีบวชคุณพ่อยอแซฟเสวียง ศุระศรางค์ วันที่ 3 มีนาคม ค.ศ. 1957 Written by หอจดหมายเหตุ 1293
สามเณรสังฆมณฑลจันทบุรี เดินทางไปศึกษาต่อที่ปีนัง วันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 1952 Written by หอจดหมายเหตุ 1481
คณะสงฆ์ไทยสังฆมณฑลราชบุรี เข้าเงียบ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 1953 Written by หอจดหมายเหตุ 1326
พระสังฆราชเกลาดีอุสบาเยต์ ทำพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ คุณพ่อเปาโลสมชาย สลับเชื้อ Written by หอจดหมายเหตุ 1263
ประมวลภาพงานศพ คุณพ่อกิโยม กิ๊น ดาครู้ส Written by หอจดหมายเหตุ 1105
ที่ระลึกงานหิรัญสมโภช คุณพ่อ ฟ.ทองดี กฤษเจริญ Written by หอจดหมายเหตุ 1097

Page 3 of 3