สามเณรสังฆมณฑลจันทบุรี เดินทางไปศึกษาต่อที่ปีนัง วันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 1952

 
สามเณรสังฆมณฑลจันทบุรี

เดินทางไปศึกษาต่อที่ปีนัง วันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 1952

จากซ้ายไปขวา :  คุณพ่อสง่า จันทรสมศักดิ์ , คุณพ่อเม่งเก่ง แซ่เซียว

คุณพ่อเทียนชัย สมานจิต ( อดีตพระสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี )
 
จากหนังสือสารสาสน์ปี ค.ศ. 1953