คณะสงฆ์ไทยสังฆมณฑลราชบุรี เข้าเงียบ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 1953

 
คณะสามเณรแห่งบ้านเณรเล็ก  "พระแม่นฤมลทิน" บางนกแขวก
 
 
คณะสงฆ์ไทยสังฆมณฑลราชบุรี เข้าเงียบ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 1953
 
จากหนังสือสารสาสน์ ปี ค.ศ. 1953