พิธีบวชคุณพ่อยอแซฟเสวียง ศุระศรางค์ วันที่ 3 มีนาคม ค.ศ. 1957

 

จากหนังสือสารสาสน์ ปี 1957