ประมวลภาพงานศพ คุณพ่อกิโยม กิ๊น ดาครู้ส

 

จากหนังสือสารสาสน์ ปี ค.ศ. 1955