พิธีบวชคุณพ่อวาเลนติน ล้วน วันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 1957