พระสังฆราชเกลาดีอุสบาเยต์ ทำพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ คุณพ่อเปาโลสมชาย สลับเชื้อ

 
 
 
พระสังฆราชเกลาดีอุสบาเยต์ ทำพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่
คุณพ่อเปาโลสมชาย สลับเชื้อ
ณ สังฆมณฑลอุบลราชธานี
 
จากหนังสือสารสาสน์ปี ค.ศ. 1952