เอกสารคณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะคาร์เมไลท์แห่งประเทศไทย Written by หอจดหมายเหตุ 1540
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ Written by หอจดหมายเหตุ 1390
คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร Written by หอจดหมายเหตุ 1752
คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล Written by หอจดหมายเหตุ 1485
คณะพระกุมารเยซู Written by หอจดหมายเหตุ 1817
คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ Written by หอจดหมายเหตุ 5579
คณะศรีชุมพาบาล Written by หอจดหมายเหตุ 1593
คณะอุร์สุลิน Written by หอจดหมายเหตุ 1454
คณะกลาริส กาปูชิน Written by หอจดหมายเหตุ 1624
คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ Written by หอจดหมายเหตุ 1643

Page 1 of 2