ประมวลภาพ คพ.นิโคลาส

Display # 
Title Author Hits
วัดนักบุญยอแซป บ้านหัน นครราชสีมา Written by หอจดหมายเหตุ 1605
คุณพ่อถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา 15 ปี Written by หอจดหมายเหตุ 1376
เบื้องหลังการดำเนินเรื่อง Written by หอจดหมายเหตุ 1301
พิธีเปิดกระบวนการพิจารณา กรณีขอแต่งตั้งคุณพ่อนิโคลาส เป็นบุญราศี Written by หอจดหมายเหตุ 1248
ภาพเหตุการณ์เปิดหลุมศพ และเคลื่อนย้ายศพคุณพ่อนิโคลาส Written by หอจดหมายเหตุ 2102
ภาพการสถาปนาบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง Written by หอจดหมายเหตุ 1182
ภาพการเคลื่อนย้ายจากอาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ ไปที่สักการสถานบุญราศี บุญเกิด Written by หอจดหมายเหตุ 1166
พิธีต้อนรับอัฐิ ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 1167
พิธีบรรจุอัฐิ ณ สักการสถาน Written by หอจดหมายเหตุ 1133
ภาพเปิดเสกสักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง สามพราน วันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 2003 Written by หอจดหมายเหตุ 1179

Page 2 of 2