ประมวลภาพ คพ.นิโคลาส

Display # 
Title Author Hits
วัดนักบุญยอแซป บ้านหัน นครราชสีมา Written by หอจดหมายเหตุ 1815
คุณพ่อถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา 15 ปี Written by หอจดหมายเหตุ 1577
เบื้องหลังการดำเนินเรื่อง Written by หอจดหมายเหตุ 1549
พิธีเปิดกระบวนการพิจารณา กรณีขอแต่งตั้งคุณพ่อนิโคลาส เป็นบุญราศี Written by หอจดหมายเหตุ 1475
ภาพเหตุการณ์เปิดหลุมศพ และเคลื่อนย้ายศพคุณพ่อนิโคลาส Written by หอจดหมายเหตุ 2459
ภาพการสถาปนาบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง Written by หอจดหมายเหตุ 1402
ภาพการเคลื่อนย้ายจากอาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ ไปที่สักการสถานบุญราศี บุญเกิด Written by หอจดหมายเหตุ 1369
พิธีต้อนรับอัฐิ ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 1374
พิธีบรรจุอัฐิ ณ สักการสถาน Written by หอจดหมายเหตุ 1336
ภาพเปิดเสกสักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง สามพราน วันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 2003 Written by หอจดหมายเหตุ 1358

Page 2 of 2