พิธีเปิดกระบวนการพิจารณา กรณีขอแต่งตั้งคุณพ่อนิโคลาส เป็นบุญราศี

 
พิธีเปิดกระบวนการพิจารณา กรณีขอแต่งตั้งคุณพ่อนิโคลาส เป็นบุญราศี 

วันที่ 13 มกราคม ค.ศ.1998 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม

   
 

 

 

 

 

พิธีเปิดกระบวนการพิจารณากรณีขอแต่งตั้ง
คุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เป็นบุญราศี
เมื่อวันที่ 13 มกราคม ค.ศ. 1998
ที่้บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม
พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
เป็นประธานวจนพิธีกรรม และกล่าวเปิดพิธีกระบวนพิจารณา

 

 

 

 

 

 

พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
และคุณพ่อเจมส์ ฟิตซ์แพทริก (ผู้ดำเนินเรื่อง)
ถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมาธิการด้านบุคลากรศาล
ภายหลังพิธีปิดกระบวนการพิจารณา
เมื่อวันที่ 23 มกราคม ค.ศ. 1998
ที่้บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม

คุณพ่อเจมส์ ฟิตซ์แพทริก  ทำการสาบาน
ว่าจะนำเอกสารส่งมอบให้สมณกระทรวง
ว่าด้วยเรื่องนักบุญ ด้วยความซื่อสัตย์

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมาธิการด้านบุคลากรศาล
และผู้ได้รับเชิญมาให้การในฐานะพยาน
ในกระบวนการพิจารณากรณีขอแต่งตั้ง
คุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เป็นบุญราศี
เมื่อวันที่ 13 มกราคม ค.ศ. 1998
ที่้บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม

 

 

 

 

 

 

พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
กล่าวปราศรัยในพิธีเปิดกระบวนการพิจารณา
กรณีขอแต่งตั้งคุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เป็นบุญราศี
เมื่อวันที่ 13 มกราคม ค.ศ. 1998
ที่้บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม

พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
ลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสาร
ก่อนที่จะส่งไปให้คณะกรรมการที่กรุงโรมพิจารณา

 

 

 

 

 

 

คุณพ่อทวีศักดิ์ กิจเจริญ (ผู้ผดุงความยุติธรรม)
และคุณพ่อวิชา หิรัญญการ (ผู้รับมอบอำนาจจากพระสังฆราช)
กำลังแสดงกล่องบรรจุเอกสารที่ได้ประทับตราแล้ว
ตามกฎหมายของสมณะกระทรวงฯ ให้ผู้ที่มาร่วมในพิธีรับรู้

ขั้นตอนการบรรจุเอกสารที่ผ่านการพิจารณาแล้ว
ตามที่สมณกระทรวงว่าด้วยเรื่องนักบุญกำหนด
คุณพ่อเจมส์ ฟิตซ์แพทริก ผู้ดำเนินเรื่อง
และคุณพ่อถนอมศักดิ์ เลื่อนประไพ บุคลากรศาล
กำลังประทับตราบนเอกสารที่ได้รวบรวมเสร็จแล้ว

 

 

 

 

 

 

เอกสารต่างๆ ที่ประทับตราเรียบร้อยแล้ว
เตรียมบรรจุลงกล่องเพื่อจัดส่งไปกรุงโรม

ขั้นตอนการบรรจุเอกสารที่ผ่านการพิจารณาแล้ว
ตามที่สมณกระทรวงว่าด้วยเรื่องนักบุญกำหนด

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมาธิการด้านบุคลากรศาล
กำลังนำเอกสารที่ห่อ มัดด้วยเชือก และลงครั่งเรียบร้อยแล้ว
บรรจุึกล่อง ห่อด้วยกระดาษสีน้ำตาล ผูกริบบิ้นสีแดง
ประทับตรา และลงครั่งอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อส่งไปให้คณะกรรมการที่กรุงโรมพิจารณา

กล่องเอกสารที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะส่งไปยังกรุงโรม

 

 

 

 

 

 

กล่องเอกสารที่บรรจุเรียบร้อยแล้ว
ตามกฎของสมณะกระทรวงว่าด้วยเรื่องนักบุญ
พร้อมที่จะจัดส่งไปยังกรุงโรม
เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา

 

 

 

 

 

 

หนังสือรวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของ
คุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
เพื่อเสนอขอแต่งตั้งเป็นบุญราศี
รวบรวมโดย แผนกประวัติศาสตร์
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สิ่งพิมพ์ต่างๆ
เกี่ยวกับการดำเนินเรื่อง
เพื่อเสนอขอแต่งตั้ง
บุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
จัดทำโดยอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ