วัดนักบุญยอแซป บ้านหัน นครราชสีมา

    ในระหว่างที่คุณพ่อเป็นเจ้าอาวาสวัดโนนแก้ว เริ่มมีเหตุการณ์เบียดเบียนศาสนาคริสต์ จนถึงขั้นที่มีการจับกุมคุณพ่อ และคริสตชนอีก 9 คน ในปี ค.ศ. 1941 ขณะไปหาเพื่อนพระสงฆ์ที่วัดนักบุญยอแซฟบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

 
วัดนักบุญยอแซป บ้านหัน นครราชสีมา
สถานที่ซึ่งบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
เดินทางมาเพื่อรับคุณพ่ออัมบรอซิโอเข้ากรุงเทพฯ ด้วยกัน
แต่ไม่พบ จึงย่ำระฆังเรียกพวกคริสตัง 
 มาฉลองสมโภชพระคริสต์แสดงองค์
แต่ถูกคนใส่ร้ายกล่าวหาว่าเป็นแนวที่ 5
และถูกจับกุม เมื่อวันที่ 12 มกราคม ค.ศ. 1941