ภาพเหตุการณ์เปิดหลุมศพ และเคลื่อนย้ายศพคุณพ่อนิโคลาส

ภาพเหตุการณ์เปิดหลุมศพ และเคลื่อนย้ายศพคุณพ่อนิโคลาส
จากสุสานใต้พระแท่นอาสนวิหารอัสสัมชัญ ขึ้นมาไว้ด้านบนของ
อาสนวิหารอัสสัมชัญ วันที่ 12 มกราคม ค.ศ. 2000
 
 

 

 

แผ่นป้ายหน้าหลุมศพของ
บุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
ที่สุสานในอุโมงค์ใต้พระแท่น
อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
ภาษาลาตินบรรทัดที่ 2 ต้องเป็นวันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 1895
ภาษาลาิตินบรรทัดที่ 5 และ 6 หมายถึง “ท่านตายเพราะความเชื่อ”
และกิ่งมะกอกเป็นเครื่องแสดงความเชื่อว่าผู้ตายเป็นนักบุญ

หนังสืออนุญาตให้ พระสังฆราชเรอเน แปร์รอส
ทำการฝังศพบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
ที่วัดอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
วันที่ 10 มีนาคม ค.ศ. 1944
ออกให้โดย ผู้รักษาการในตำแหน่ง
ข้าหลวงประจำจังหวัดพระนคร
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ. 1944

 

 

 

 

 

 

คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ ผู้ช่วยดำเนินเรื่อง
กำลังอธิบายถึงลำดับขั้นตอนต่างๆ
รวมทั้งกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ที่สมณกระทรวงว่าด้วยเรื่องนักบุญกำหนด
เรื่องการเปิดหลุมศพของบุญราศี หรือนักบุญ

สภาพภายในอุโมงค์ สุสานใต้พระแท่น
อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุศพของ
คุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
(ซ้าย) ผอบ 3 ใบ ซึ่งเตรียมไว้สำหรับบรรจุกระดูกบางส่้วน
(ขวามือ) โลงไม้สักซึ่งเตรียมไว้สำหรับบรรจุโครงกระดูก

 

 

 

 

 

 

บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง และสัตบุรุษ
ที่มาร่วมในพิธีเปิดหลุมศพ
คุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
เมื่อวันที่ 12 มกราคม ค.ศ. 2000
ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
ร่วมลงชื่อเป็นพยาน

พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
ลงชื่อเป็นพยานรับรู้ในพิธีเปิดหลุมศพ
คุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
เมื่อวันที่ 12 มกราคม ค.ศ. 2000
ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
 

 

 

 

 

 

 

พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
เป็นประธานวจนพิธีกรรม
ในโอกาสเปิดหลุมศพ
คุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
เมื่อวันที่ 12 มกราคม ค.ศ. 2000
ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ

บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง และสัตบุรุษ
ที่มาร่วมในพิธีเปิดหลุมศพ
คุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
เมื่อวันที่ 12 มกราคม ค.ศ. 2000
ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
และคุณพ่อจำเนียร กิจเจริญ อุปสังฆราช
ถ่ายภาพร่วมกับบรรดานายแพทย์
และผู้เชี่ยวชาญด้านโครงกระดูก
ต่อหน้าหลุมศพของคุณพ่อนิโคลาส
หลังจากที่ได้เปิดแผ่นป้ายหินอ่อนออกแล้ว

การเปิดหลุมศพคุณพ่อนิโคลาส
เมื่อวันที่ 12 มกราคม ค.ศ. 2000
ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
(ในภาพ) สภาพโลงศพของคุณพ่อนิโคลาส
ภายในช่องบรรจุศพ เมื่อเปิดผนังปูนออกแล้ว

 

 

 

 

 

 

การเปิดหลุมศพคุณพ่อนิโคลาส
เมื่อวันที่ 12 มกราคม ค.ศ. 2000
ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
(ในภาพ) เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโครงกระดูก
กำลังใช้แปรงปัดฝุ่นดินปลวก และเศษไม้โลงศพ
เพื่อทำความสะอาดกระดูก

การเปิดหลุมศพคุณพ่อนิโคลาส
เมื่อวันที่ 12 มกราคม ค.ศ. 2000
ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
(ในภาพ) เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโครงกระดูก
กำลังใช้แปรงปัดฝุ่นดินปลวก และเศษไม้โลงศพ
เพื่อทำความสะอาดกระดูก

 

 

 

 

 

 

การเปิดหลุมศพคุณพ่อนิโคลาส
เมื่อวันที่ 12 มกราคม ค.ศ. 2000
ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
(ในภาพ) เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโครงกระดูก
กำลังผสมน้ำยาเสริมความแข็งแรงของกระดูก
เพื่อนำมาทากระดูกทุกชิ้น ซึ่งเป็นวิธีอนุรักษ์กระดูก

การเปิดหลุมศพคุณพ่อนิโคลาส
เมื่อวันที่ 12 มกราคม ค.ศ. 2000
ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
(ในภาพ) ส่วนหนึ่งของกระดูกส่วนต่างๆ ของร่างกาย
หลังจากทาน้ำยาเสริมความแข็งแรงแล้ว
และกำลังผึ่งให้แห้ง ก่อนนำไปจัดเรียงเป็นโครงร่าง

 

 

 

 

 

 

การเปิดหลุมศพคุณพ่อนิโคลาส
เมื่อวันที่ 12 มกราคม ค.ศ. 2000
ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
(ในภาพ) นายแพทย์บุญสม มาร์ติน และเจ้าหน้าที่
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโครงกระดูก
กำลังคัดแยกชิ้นส่วนต่างๆ ของโครงกระดูก
ว่าเป็นส่วนใดของร่างกาย ก่อนทำความสะอาด และอนุรักษ์

การเปิดหลุมศพคุณพ่อนิโคลาส
เมื่อวันที่ 12 มกราคม ค.ศ. 2000
ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
(ในภาพ) เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโครงกระดูก
นำโครงกระดูกจากโลงศพ มาจัดเรียงในถาดสแตนเลส
เพื่อทำความสะอาดและทำการอนุรักษ์

 

 

 

 

 

 

สมุดบันทึกรายชื่อผู้เข้าร่วมในพิธี
การย้ายอัฐิของ
บุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
เมื่อวันที่ 12 มกราคม ค.ศ. 2000
ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ

ใบแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเห็นชอบของ
สัตบุรุษคริสตังจากวัดต่างๆ ทั่วประเทศ
ในการสนับสนุนให้มีการเสนอกรณี
บุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง

 

 

 

 

 

 

คุณพ่อจำเนียร กิจเจริญ อุปสังฆราช
กำลังพรมน้ำเสกบนโลงศพของ
คุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
และแท่นที่วางศพ ด้านซ้าย ภายในอาสนวิหาร
ก่อนอัญเชิญศพบรรจุไว้ ณ สถานที่ ดังกล่าว
เป็นการชั่วคราว เพื่อให้คริสตชนมาสวดภาวนา

การเปิดหลุมศพคุณพ่อนิโคลาส
เมื่อวันที่ 12 มกราคม ค.ศ. 2000
ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
(ในภาพ) เจ้าหน้าที่กำลังปิดผอบบรรจุกระดูก
ก่อนประทับตรา แล้วนำไปบรรจุลงใน
ผอบเบญจรงค์อีกครั้งหนึ่ง

 

 

 

 

 

 

การเปิดหลุมศพคุณพ่อนิโคลาส
เมื่อวันที่ 12 มกราคม ค.ศ. 2000
ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
(ในภาพ) ขบวนแห่อัญเชิญพระธาตุของคุณพ่อนิโคลาส
ซึ่งบรรจุในโลงศพแล้ว มาตั้งไว้ในโลงแก้วที่เตรียมไว้
บริเวณพระแท่นด้านซ้าย ภายในอาสนวิหารอัสสัมชัญ

การเปิดหลุมศพคุณพ่อนิโคลาส
เมื่อวันที่ 12 มกราคม ค.ศ. 2000
ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
(ในภาพ) ขบวนอัญเชิญพระธาตุของคุณพ่อนิโคลาส
ซึ่งบรรจุในโลงศพแล้ว มาตั้งไว้ในโลงแก้วที่เตรียมไว้
บริเวณพระแท่นด้านซ้าย ภายในอาสนวิหารอัสสัมชัญ

 

 

 

 

 

 

การเปิดหลุมศพคุณพ่อนิโคลาส
เมื่อวันที่ 12 มกราคม ค.ศ. 2000
ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
(ในภาพ) ผอบเบญจรงค์ 3 ใบ
ซึ่งบรรจุกระดูกส่วนต่างๆ ของร่างกายที่คัดแล้ว

การเปิดหลุมศพคุณพ่อนิโคลาส
เมื่อวันที่ 12 มกราคม ค.ศ. 2000
ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
ลักษณะโครงกระดูกของคุณพ่อนิโคลาส
หลังจากที่ได้ทำความสะอาด ทำการอนุรักษ์
และจัดเรียงเป็นโครงร่างแล้ว ก่อนบรรจุในโลงศพ

 

 

 

 

แท่นที่ตั้งศพของ
บุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
ภายในอาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
ย้ายมาจากสุสานใต้พระแท่น
เมื่อวันที่ 12 มกราคม ค.ศ. 2000