คุณพ่อถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา 15 ปี

คุณพ่อถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา 15 ปี ด้วยข้อหาแนวที่ห้า หลังจากต้องจำคุก 3 ปี ท่านป่วยเป็นวัณโรคนาน 9 เดือน ท่านได้สอนคำสอน และโปรดศีลล้างบาปให้คนใกล้ตาย 66 คน และสิ้นใจ วันที่ 12 มกราคม ค.ศ. 1944 อายุ 49 ปี ศพถูกนำไปฝังไว้ที่วัดบางแพรซึ่งอยู่ใกล้กับเรื่อนจำ

 

 
บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง ในคุก
ตามจินตนาการของอิฏฐสิทธิ์ ทองระอา


วันที่ 12 มกราคม ค.ศ. 1941
ถูกจับกุมโดยปราศจากความผิด