จดหมายเหตุการเดินทางพระสังฆราชแห่งเบริธประมุขมิสซัง สู่อาณาจักรโคจินจีน

Display # 
Title Author Hits
ผลไม้ของอาณาจักรสยาม Written by หอจดหมายเหตุ 899
ขนมธรรมเนียมและประเพณีของชาวสยาม Written by หอจดหมายเหตุ 933
เรื่องศาสนาของประเทศสยาม Written by หอจดหมายเหตุ 946
การพำนักอยู่ในกรุงสยามของพระสังฆราชแห่งเบริธ และการเริ่มต้นงานเผยแพร่ศาสนา Written by หอจดหมายเหตุ 905
เรื่องราวการปฏิบัติภารกิจของเราในกรุงสยามจนถึงการออกเดินทางของพระสังฆราชแห่งเบริธไปเมืองกวางตุ้ง Written by หอจดหมายเหตุ 919
การออกเดินทางจากกรุงสยามและการลงเรือไปประเทศจีนของพระสังฆราชแห่งเบริธ Written by หอจดหมายเหตุ 895
การเดินทางกลับสู่ยุโรปทางทะเล พระสังฆราชแห่งเมเตลโลโปลีส Written by หอจดหมายเหตุ 914

Page 2 of 2