จดหมายเหตุการเดินทางพระสังฆราชแห่งเบริธประมุขมิสซัง สู่อาณาจักรโคจินจีน

Display # 
Title Author Hits
ผลไม้ของอาณาจักรสยาม Written by หอจดหมายเหตุ 1033
ขนมธรรมเนียมและประเพณีของชาวสยาม Written by หอจดหมายเหตุ 1068
เรื่องศาสนาของประเทศสยาม Written by หอจดหมายเหตุ 1072
การพำนักอยู่ในกรุงสยามของพระสังฆราชแห่งเบริธ และการเริ่มต้นงานเผยแพร่ศาสนา Written by หอจดหมายเหตุ 1038
เรื่องราวการปฏิบัติภารกิจของเราในกรุงสยามจนถึงการออกเดินทางของพระสังฆราชแห่งเบริธไปเมืองกวางตุ้ง Written by หอจดหมายเหตุ 1043
การออกเดินทางจากกรุงสยามและการลงเรือไปประเทศจีนของพระสังฆราชแห่งเบริธ Written by หอจดหมายเหตุ 1024
การเดินทางกลับสู่ยุโรปทางทะเล พระสังฆราชแห่งเมเตลโลโปลีส Written by หอจดหมายเหตุ 1045

Page 2 of 2