เกี่ยวกับโรงเรียน

Display # 
Title Author Hits
พิธีเปิดอาคารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ค.ศ. 1957 Written by หอจดหมายเหตุ 1309
อธิการบดี คาเบรียล-มารี เยี่ยมโรงเรียน เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา Written by หอจดหมายเหตุ 1118
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จไปทรงเปิด อาคารเรียน “อุดมวิทย์” ณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์คอนแวนต์ วันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 1979 Written by หอจดหมายเหตุ 1404
พระสมณทูต ยอห์น กอร์ดอน และ ม.ล.ปิ่น มาลากุล เยี่ยมและชมการแสดงโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย Written by หอจดหมายเหตุ 1328
สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เสด็จในงานสุวรรณสมโภช ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ คอนแวนต์ Written by หอจดหมายเหตุ 1212
งานเปิดโรงเรียนเซนต์แมรี่ ที่จังหวัดอุดรธานี Written by หอจดหมายเหตุ 1214

Page 2 of 2