พิธีเปิดอาคารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ค.ศ. 1957

 

 

จากหนังสือสารสาสน์ปี ค.ศ. 1957