พระสมณทูต ยอห์น กอร์ดอน และ ม.ล.ปิ่น มาลากุล เยี่ยมและชมการแสดงโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

 
 
พร้อมกับคุณหญิง กำลังชมละครนักเรียน โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 
 เมื่อค่ำวันที่ 18 กรกฎาคม ค.ศ.1959
  
 
 
พระสมณทูต  ถ่ายรุปพร้อมกับบรรดานักบวช และสามเณร
 โอกาสเยี่ยมสามเณราลัยหัวหิน วันที่ 17-20 กรกฎาคม ค.ศ.1959
   
 
จากหนังสือสารสาสน์ ค.ศ.1959