เกี่ยวกับกรุงโรม พระสันตะปาปา พระสังฆราช

Display # 
Title Author Hits
พณฯ นายกรัฐมนตรี ได้พบกับพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ สงวน สุวรรณศรี และพระสังฆราชมีแชล มงคล ประคองจิต Written by หอจดหมายเหตุ 1230
พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ สงวน สุวรรณศรีและพระสังฆราชมีแชล มงคล ประคองจิต โอกาสเยี่ยมสถานศูนย์กลางของคณะซาเลเซียน ที่เมืองตุริน อิตาลี Written by หอจดหมายเหตุ 1000
งานสุวรรณสมโภช พระสังฆราชหลุยส์ โชแรงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1963 Written by หอจดหมายเหตุ 2739
สมเด็จพระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 11 เสด็จไปประกอบพิธีเปิดหอละเตอรันอะคาเดมี ที่กรุงโรม วันที่ 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 1938 Written by หอจดหมายเหตุ 1368
ภาพเหรียญของสมเด็จพระสันตะปาปา ปอล ที่ 6 ที่ระลึกทรงครองมงกุฎพระสันตะปาปาครบ 15 ปี Written by หอจดหมายเหตุ 1326
พระสังฆราชจากประเทศไทยเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 Written by หอจดหมายเหตุ 1202
สมเด็จพระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 12 เสด็จออกอวยพร วังกัสเตลกันดอลโฟ (castelgendolfo) Written by หอจดหมายเหตุ 1059
พระสังฆราชจากประเทศไทยเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปายวงที่ 23 Written by หอจดหมายเหตุ 1182
คุณพ่ออันแดร ลออ สังขรัตน์ ถ่ายรูปพร้อมกับคณะจาริกบุญ ที่หน้าถ้ำ เมืองลูรดส์ Written by หอจดหมายเหตุ 1088
คุณพ่ออันแดร ลออ สังขรัตน์ เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอที่ 12 Written by หอจดหมายเหตุ 1188

Page 4 of 5