เกี่ยวกับกรุงโรม พระสันตะปาปา พระสังฆราช

Display # 
Title Author Hits
ประชุมสภาพระสังฆราช คณะมิสซังต่างประเทศ วันที่ 1-2 สิงหาคม ค.ศ. 1950 ณ กรุงปารีส Written by หอจดหมายเหตุ 1667
ภาพถ่ายในวันต้อนรับคุณพ่อบาเยต์ กลับมาจากฝรั่งเศส และได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดที่ท่าแร่ Written by หอจดหมายเหตุ 1223
ต้อนรับพระสมณทูตลูนี่ วันที่ 2 มกราคม ค.ศ. 1953 Written by หอจดหมายเหตุ 1252
พิธีสถาปนาพระอัครสังฆราชยวง นิตโย และอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ Written by หอจดหมายเหตุ 1194
พระสมณทูตเยี่ยมกรุงสยาม Written by หอจดหมายเหตุ 1154
พระสังฆราชอังเยโล-มารีย์ แกวง คณะสงฆ์มิสซังลาว ปี ค.ศ. 1937 Written by หอจดหมายเหตุ 1282
ฉลองนักบุญหลุยส์ ศาสนนามของพระสังฆราชหลุยส์โชแรง วันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 1948 Written by หอจดหมายเหตุ 1260
พระสังฆราชหลุยส์โชแรง ถ่ายภาพร่วมกับบรรดามิชชันนารี วันที่ 22 กันยายน ค.ศ. 1954 Written by หอจดหมายเหตุ 1311
พระสังฆราชหลุยส์โชแรง โอกาสไปเยี่ยมมิสซังทางภาคเหนือ เดือนเมษายน-พฤษภาคม 1955 Written by หอจดหมายเหตุ 1154
พระสังฆราชหลุยส์โชแรง ทำพิธีโปรดศีลกำลังแก่นักโทษคาทอลิก ที่เรือนจำ บางขวาง ค.ศ. 1957 Written by หอจดหมายเหตุ 1141

Page 2 of 5