สถานีโทรทัศน์แห่งแรกของเมืองไทย

 
 
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 บางขุนพรหม หรือช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ในปัจจุบัน ถือว่า เป็นสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของเมืองไทย โดยจัดตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495  ซึ่งบริหารงานโดยบริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด มีที่ทำการอยู่ที่วังบางขุนพรหม ในปัจจุบันเป็นธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รับความนิยมจากประชาชนในยุคนั้นเป็นอย่างมาก โดยรู้จักกันทั่วไปในชื่อว่า “ช่อง 4 บางขุนพรหม”