สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งแรก

 
 
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ถือว่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งแรกของประเทศไทย โดยเชื่อมระหว่างเทศบาลเมืองหนองคาย ในประเทศไทยกับนครหลวงเวียงจันทร์ ในประเทศลาว เปิดใช้อย่างเป็นทางการวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2537 โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ นายหนูฮัก พูมสะหวัน ประธานแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประธานในพิธี