โรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

อัสสัมชัญศึกษา
ที่อยู่  : 22-23  เจริญกรุง 40 ซ.โอเรียนเต็ล เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2234-2720 , 0-2235-6583 , 0-2235-7492 , 0-2630-6063 ถึง 4 
เบอร์โทรสาร  : 0-2630-6062 
website : www.as.ac.th
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
กุหลาบวิทยา
ที่อยู่  1334 ซ.วานิช 2  ถ.โยธา  แขวงตลาดน้อย  เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร  10100
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2266-5775 ถึง 6
เบอร์โทรสาร : 0-2639-0130
website : www.kularbwittaya.ac.th
 
เซนต์หลุยส์ศึกษา
ที่อยู่  23 ถ.สาทรใต ้ แขวงสาทร  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2212-4500 ถึง 1
เบอร์โทรสาร : 0-2212-4500
 
 
ยอแซฟ กรุงเทพฯ (เปรมฤดีศึกษา)
ที่อยู่  1112 ซ.วัดไผ่เงิน  ถ.จันทน์  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2212-5438, 0-2211-3391, 0-2211-7369
เบอร์โทรสาร : 0-2211-3391
 
เซนต์ราฟาแอล
ที่อยู่  5 ซ. 22 ราฟาแอล 1  ถ.ท้ายบ้าน  ต.ปากน้ำ อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ 10270
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2701-6174  ถึง 5 , 0-2701-8513 , 0-2395-0319
เบอร์โทรสาร : 0-2701-8625
 
สามัคคีสงเคราะห์
ที่อยู่ 399 ถ. อาจณรงค์  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2249-9587 ถึง 8
เบอร์โทรสาร : 0-2249-4900
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
โยนออฟอาร์ค 
ที่อยู่  94  ซ. สามเสน ถ.สามเสน  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2243-0057 ถึง 9
เบอร์โทรสาร : 0-2244-8349, 0-2244-8692
website :  www.joa.ac.th
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
แม่พระฟาติมา
ที่อยู่  5921/1 ถ.อโศก - ดินแดง  แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์  : 0-2245-0580 , 0-2246-4767 , 0-2247-9180 , 0-2248-2232
เบอร์โทรสาร  : 0-2642-9902
 
บ้านฟาติมา (สถานรับเลี้ยงเด็ก)
เบอร์โทรศัพท์  : 0-2247-8359 , 0-2247-9227
 
พระมารดานิจจานุเคราะห์
ที่อยู่  1 ม.5  ซ.นวมินทร์ 81  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ   กรุงเทพมหานคร  10240
เบอร์โทรศัพท์  : 0-2733-4060 ถึง 9 (แผนกประถม - มัธยม) 
                     : 0-2733-4071 ถึง 2 (แผนกอนุบาล)
เบอร์โทรสาร  : 0-2733-4070
 
ซางตาครู้สศึกษา
ที่อยู่  112 ซ.กุฎีจีน  ถ.เทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์   เขตธนบุรี   กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์  : 0-2465-0930 , 0-2466-6671 , 0-2472-0153 ถึง 4
เบอร์โทรสาร  :  0-2472-0154
 
เซนต์แมรี่ 
ที่อยู่  485  ถ.พระยาพายัพพิริยกิจ  ต.ตลาด  อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ 10130
เบอร์โทรศัพท์  : 0-2462-5105 , 0-2818-4270 ถึง 1
เบอร์โทรสาร  : 0-2462-5105
 
แม่พระประจักษ์
ที่อยู่  ซ.วุฒากาศ 47 แขวงบางค้อ  เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  10150
เบอร์โทรศัพท์  : 0-2468-1691 , 0-2468-4825
เบอร์โทรสาร : 0-2875-5108
 
เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี
ที่อยู่  148  ถ.พุทธมณฑลสาย 1  แขวงคลองขวาง  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์  : 0-2865-2012  ถึง 4
เบอร์โทรสาร  : 0-2865-2015
 
พระแม่สกลสงเคราะห์
ที่อยู่  45 ม.5  ถ.เทศบาล 11 ต.โสนลอย  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี  11110
เบอร์โทรศัพท์  : 0-2571-7220 , 0-2571-7049 , 0-2571-1777 , 0-2571-2491
เบอร์โทรสาร  : 0-2571-7768
 
คาเบรียลอุปถัมภ์
327 ม.11 ซ.สุขสวัสดิ์ 1 ถ. สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2876-8046
 
พระวิสุทธิวงส์
ที่อยู่  3 ม.5 ต.ลำไทร  อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี   12150
เบอร์โทรศัพท์  : 0-2563-1014 , 0-2563-1227
เบอร์โทรสาร : 0-2563-1241
 
เซนต์เทเรซา
ที่อยู่  63 ม.4 ถ.สังฆสันติสุข  แขวงกระทุ่มราย  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  10530
เบอร์โทรศัพท์  : 0-2543-1238 ถึง 9 , 0-2988-3525 , 0-2988-2897
เบอร์โทรสาร  : 0-2548-3630
 
มาเรียลัย
ที่อยู่  389  ถ.ประชาพัฒนา  แขวงทับยาว  เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  10520
เบอร์โทรศัพท์  : 0-2172-9742
เบอร์โทรสาร  : 0-2326-9329 ต่อ 214
 
เซนต์แอนโทนี่
ที่อยู่  129 ถ.สรรค์ประศาสน์  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์โทรศัพท์  : 0-3851-1075
เบอร์โทรสาร  : 0-3851-1075
 
ดาราสมุทร
ที่อยู่  66/1/1 ม.2 ต.คลองนครเนื่องเขต  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000
เบอร์โทรศัพท์  :  0-3359-0830 , 08-4778-9096
 
มารดานฤมล
ที่อยู่  45 ม.12  ซ.สมัครนรการ  ถ.บางนา-ตราด  ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
เบอร์โทรศัพท์  : 0-3883-0409 ถึง 10
เบอร์โทรสาร  : 0-3853-1219 , 0-3853-2232
 
มาลาสวรรค์พิทยา
303 ม.3 ถ. สุวรรณศร ต. บ้านนา อ. บ้านนา จ. นครนายก 26110
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3738-1021, 0-3732-3943
โทรสาร : 0-3738-1021
 
นักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี
129 ม.8 ถ. สุวรรณศร ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
เบอร์โทร : 0-3730-6732 ถึง 3
เบอร์โทรสาร : 0-3730-6111
 
นักบุญเปโตร
ที่อยู่  20 ม.3 ซ.วัดโรมัน  ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม  อ.สามพราน จ.นครปฐม   73110
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3429-2144 ถึง 5 (ธุรการ/การเงิน),
: 0-3429-2147 (อนุบาล)
: 0-3428-7392 (บ้านซิสเตอร์)
เบอร์โทรสาร : 0-3438-5886
 
บอสโกพิทักษ์
ที่อยู่  27 ม.13  ถ.เพชรเกษม ก.ม.62  ต.โพรงมะเดื่อ  อ.เมือง  จ.นครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์  : 0-3438-7060, 0-3437-7683
เบอร์โทรสาร  : 0-3437-7684
 
อันนาลัย
ที่อยู่  79 ม.4   ต.บางหญ้าแพรก   อ.เมือง   จ.สมุทรสาคร   74000
เบอร์โทรศัพท์  : 0-3481-9216 , 0-3481-9217 , 0-3481-9218, 0-3449-7156
เบอร์โทรสาร  : 0-3449-7158
 
ยอแซฟอุปถัมภ์
ที่อยู่  1/2 ม.4  ถ.เพชรเกษม  ต.ท่าข้าม  อ.สามพราน  จ.นครปฐม 73110
เบอร์โทรศัพท์  : 0-2429-0112 ถึง 5, 0-3431-1871, 0-3432-2872 ถึง 3
เบอร์โทรสาร  : 0-2429-0109
 
เซนต์แอนดรูว์
ที่อยู่  1 ม.3 ต.บางภาษี  อ. บางเลน จ.นครปฐม 73130
เบอร์โทรศัพท์  : 0-3496-2228 , 0-3496-2268 , 0-3496-2269
เบอร์โทรสาร  : 0-3496-2229
E-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ราษฎร์บำรุงศิลป์
ที่อยู่  ฆ 10/1 ถ.ธรรมสิทธิ์เสนา  ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
เบอร์โทรศัพท์  : 0-3520-1589 , 0-3521-6543
เบอร์โทรสาร  : 0-3520-1598
 
เซนต์เทเรซาแสงทอง
ที่อยู่  28 ม.5   ต.หน้าโคก   อ.ผักไห่  จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
เบอร์โทรศัพท์  : 0-3579-4311 ถึง 12 
เบอร์โทรสาร  : 0-3579-4311
 
เซนต์จอห์น บัปติสต์
ที่อยู่  5 ม.6  ต.บ้านแถว อ.เสนา  จ.พระนครศรีอยุธยา  13110
เบอร์โทรศัพท์  : 0-3520-1175 , 0-3520-1971
เบอร์โทรสาร  : 0-3520-1971
website : www.stjohnbpchurch.catholic.or.th
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ยอแซฟอยุธยา
ที่อยู่  30 ม.11  ต.สำเภาล่ม  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา  13000
เบอร์โทรศัพท์  : 0-3570-1432 , 0-3570-1292
เบอร์โทรสาร  : 0-3570-1431
 
ไตรราชวิทยา
ที่อยู่  3 ม.1  ต.ไม้ตรา  อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  13190
เบอร์โทรศัพท์  : 0-3537-2888 ถึง 9
เบอร์โทรสาร  : 0-3537-2888 ถึง 9
 
แม่พระประจักษ์
ที่อยู่  14 ม.4   ต.ต้นตาล  อ.สองพี่น้อง  จ.สุพรรณบุรี 72110
เบอร์โทรศัพท์  : 0-3553-1160 , 0-3554-2605 , 0-3554-2610
เบอร์โทรสาร  : 0-3553-1983
 
ยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง
ที่อยู่  134  ถ.มาลัยแมน  ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง   จ.สุพรรณบุรี  72160
เบอร์โทรศัพท์  : 0-3555-1407 , 0-3555-1976 ถึง 7
เบอร์โทรสาร   : ทุกเบอร์   0-3556-4289