ประมวลภาพความสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกส


แผนที่สยามสมัยกรุงศรีอยุธยา วาดโดย Fernaovaz Dourado (1520-1580) วาดปี ค.ศ. 1576
 

หนังสือ การเดินทางแสวงบุญของเฟอร์เนา 
เมนเดส ปินตู พิมพ์ปี ค.ศ. 1614
 

หนังสือเกี่ยวกับโคชินจีน, สยาม และเขมร 
โดยชาวโปรตุเกส เขียนในปี ค.ศ. 1659
   
 
สนธิสัญญาระหว่างโปรตุเกสและสยาม กระทำในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1859 (สมัยกรุงรัตนโกสินทร์) 
 

ข่าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ของสยามและ
โปรตุเกสในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 

พระราชสาสน์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวถึง Isidoro Francisco 
Guimaraes ปี ค.ศ. 1859
   
 

พระราชสาสน์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงพระเจ้าหลุยส์ กษัตริย์โปรตุเกส
ลงวันที่ 11 มกราคม ค.ศ. 1886
 
 

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว บนหน้าปกหนังสือพิมพ์โปรตุเกส 
ฉบับวันที่ 31 ตุลาคม ค.ศ. 1897
 

รูปของพระองค์เจ้าปฤษฎางค์ อัครราชทูตสยามประจำ
โปรตุเกส บนหนังสือพิมพ์ Ocidente 
ฉบับวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 1883
 

ภาพสถานกงศุลฝรั่งเศสในสยาม พิมพ์ที่ลิสบอน 
ประเทศโปรตุเกส วันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1883 
 

ข่าววิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 ระหว่างสยามกับฝรั่งเศส
ในหนังสือพิมพ์ Ocidente ของโปรตุเกส 
ฉบับวันที่ 11 สิงหาคม ค.ศ. 1893
  


ภาพการเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม ค.ศ.1897
 

ภาพการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศโปรตุเกส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในปี ค.ศ. 1960