หมวดภาษาไทย

1. พระสงฆ์จีนสี่องค์  ซึ่งพระสมัยทรงยกย่องเป็นองค์บุญราศี 1924