หมวดภาษาลาติน

 
1. PRIMUM CONCILIUM  INDOSINENSE ANNO 1934
 
2. BIBLIOTHECA  MISSIONUM  
 
3. COCHINCHINEN TUNQUINEN  ET  SINARUM BEATIFICATIONS SEU  DECLARATIONIS MARTYRII 1890 
 
4. CONCHINCHINEN  BEATIFICATIONIS SEU  DECLARATIONIS MARTYRII SERVI  DEI PETRI  LUU 1889  
  
5. CONCHINCHINEN  TUNQUINEN ET SINARUM  BEATIFICATIONIS SEU  DECLARATIONIS MARTYRII 
 
6. MONITA AD MISSIONARIOS