หมวดภาษาไทย

1. พิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประจำปี 2539
  
2. พระราชดำรัส พระราชทานแก่บุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้า ถวายชัยมงคล (4  ธันวาคม 2534 )
 
3. ศาสนพิธีบูชามิสซา เนื่องในมหามงคลกาญจนาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 
4. ทำเป็นธรรม
 
5. ติโต
 
6. ที่ระลึกวันรัชดาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ( 9 มิถุนายน 2514 ) 
 
7. กรณีสวรรคต ( 9 มิถุนายน 2489 )
 
8. ในมหามงคลวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
 
9. สมุดบันทึกประจำวัน 
 
10. เพ็ญพระพิริยะเกินจะรำพัน
 
11. น้ำ....น้ำพระทัยจากในหลวง
 
12. ในหลวงของเรา 
  
13. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (โครงการหลวง)
 
14. เจ้านายเล็ก ๆ - ยุวกษัตริย์
 
15. ไปรษณียบัตรเจ้าฟ้า
 
16. เล่าเรื่องเมืองสยาม
 
17. เที่ยวเมืองนอก
 
18. สมเด็จพระจอมเกล้า พระเจ้ากรุงสยาม
 
19. พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ของปวงชนชาวไทย
 
20. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
21. 45 กษัตริย์ไทย และพระบรมราชินี ทุกรัชกาล
 
22. พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 
23. ชีวิตในอดีต เรื่องสนุกในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง 
 
24. รูปเก่าเล่าเรื่อง 
 
25. ตามเสด็จไกลบ้าน
 
26. สูจิบัตร งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 
27. อุดมศานต์ (ฉลอง 200 ปี บารมีจักรวงศ์)
 
28. สดุดีบุคคลสำคัญ  
 
29. นิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม (พระมหากษัตริย์ไทย) 
 
30. แคทยาและเจ้าฟ้าสยาม
 
31. กษัตริย์และกล้อง (วิวัฒนาการการถ่ายภาพในประเทศไทย)
 
32. จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ พระบรมวงศ์แห่งประเทศไทย
 
33. เรื่องสนุกในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
 
34. การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี นิธิ เอียวศรีวงศ์
  
35. เปิดวังสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 
36. กรุงแตกพระเจ้าตากฯ และประวัติศาสตร์ไทย
 
37. เรื่องสนุก ในแผ่นดินพระนารายณ์
 
38. ราชทูตและบาทหลวงฝรั่งเศสในกรุงสยาม
 
39. การเมืองไทย สมัยพระนารายณ์
 
40. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
 
41. ศาสนพิธีถวายแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี .2538 
 
42. ศาสนพิธีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2539 
 
43. 90 พรรษา แม่ฟ้าหลวง
 
44. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 
45. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
  
46. ซาเนนเมอเซอร์ 84 (พระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)
 
47. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่าของแผ่นดิน)
 
48. พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
 
49. พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 
50. พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 
51. พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
 
52. พระราชกรณียกิจ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
 
53. ที่ไซบีเรีย หนาวไหม (สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา)
 
54. ป่าสูงน้ำใส (พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ)
  
55. โรมันสัญจร (พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ) 
 
56. เบ่งบ่ทัน  เบ่งบ่หมด (พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ)
 
57. มหาวชิราลงกรณ ทรงประสานใจชาวไทยทุกเชื้อชาติ
 
58. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1)
 
59. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) 
 
60. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3)
 
61. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)
 
62. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)
 
63. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6)
 
64. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) 
 
65. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8)
 
66. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดิทร (รัชกาลที่ 9)
 
67. เฉลิมรัฐฉัตรแก้ว เก่าแผ่นดิน
 
68. ลักษณะไทย
 
69. 110  ปี  ตราไปรษณียากรไทย 
 
70. วิวัฒนาการธนบัตรไทย
 
71. สตรีไทย
 
72. สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน 
 
73. วันวาน...กับวันนี้ของถนนสีลม
 
74. การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 
75. รื่นรมย์ชมรัตนโกสินทร์ 
 
76. ประมวลภาพประวัติศาสตรชาติไทย 
 
77. เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย  
 
78. วัดในรัตนโกสินทร์  
 
79. วัดและวังในกรุงเก่า
 
80. พลิกประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ 10 ยุค
 
81. นครหลวงของไทย ศรีศักรวัลลิโภดม 
 
82. อนุสาร (แนะนำจังหวัดลพบุรี)
 
83. แผนที่ 71 จังหวัด
 
84. อักขรานุกรมประวัติศาสตร์ไทย  อักษร ฉ  ช ซ
 
85. วารสารประวัติศาสตร์ ปี 2534/1991-2003
 
86. วารสารประวัติศาสตร์ ปี 2527/1984
 
87. ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่
 
88. หลักฐานประวัติศาสตร์ไทยในต่างประเทศ
 
89. ชีวิตชาวไทยสมัยก่อน
 
90. เล่าเรื่องบางกอก
 
91. สืบสานตำนานบางกอก
 
92. ลูกแก้วเมียขวัญ
 
93. ฝรั่งเขียนไทย 
 
94. ฝรั่งในเมืองสยาม
 
95. วัธนธัมไทย เรื่องวัฒนธรรมไทย เรื่องประวัติการค้าขายของไทย 
 
96. กระษาปณ์ไทย  /โดย  ธนาคารทหารไทย จำกัด., 2506.
 
97. มติชน  ขึ้นรอบปีที่ 12 ตำนานรัฐบาลไทย 
 
98. ราชอาณาจักรสยาม  ในงานแสดงศิลปะหัตถกรรม ณ ชังป์ เดอ มาร์ส 
 ใน พ.ศ.2421 และพระราชวังแวร์ซายส์  ใน พ.ศ.2229 
 
99. สืบประวัติชาติไทย น่านเจ้า อาณาจักรของใคร ? /โดย สุชาติ ภูมิบริรักษ์.,2526.
 
100. พระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธงสยาม 
 / พระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว., 2443.
 
101. พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์  
 
102. บุเรงนองกะยอดินนรธา  
 
103. ประวัติศาสตร์ลาว
 
104. พม่ารบไทย
 
105. เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน)
 
106. หมอบรัดเล กับ การหนังสือพิมพ์แห่งกรุงสยาม
 
107. สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
 
108. พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 
109. การเสด็จพระราชดำเนินของมกุฎราชกุมารแห่งรัสเซีย 
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
 
110. ป้อมพระจุลจอมเกล้า กับความเป็นไทยใน รัชกาลที่ 5
 
111. จริยศาสตร์กับปัญหาปัจจุบัน
 
112. ปัชญาปฏิบัตินิยม รากฐานปรัชญาการศึกษาของจอห์น ดิวอี้ 
 
113. ชีวิตความเป็นอยู่ในกรุงสยามในทัศนะของชาวต่างประเทศ
 
114. อวดหนังสือสยาม
 
115. ไทย-โปรตุเกส หลายศตวรรษแห่งสายสัมพันธ์
 
116. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีหนังสือเก่า  หนังสือที่ระลึก 
งานแสดงนิทรรศการและการประกวดหนังสือหายาก 20 ปี สมาคมสันติสุข 2538
 
117. ความรู้คือประทีป
 
118. สยามรัฐ  (ฉบับพิเศษ)
 
119. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัย  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2
 
120. ชาวไทยทางเหนือ (ชนเผ่าต่าง ๆ )
 
121. กรมศักดิ์ สำเร็จ
 
122. รวมธรรมะ 
  
123. สันสกฤต-ไท-อังกฤษ  อภิธาน
 
124. วิถีชีวิตของคนไทย-วัดไทย
 
125. ภาษาไทยที่ใช้ในอดีต
 
126. ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 600 ปี
 
127. นี่ เสียมกุก
 
128. อยุธยากับเอเชีย
 
129. 3 ทศวรรษ 14 ตุลา กับประชาธิปไตยไทย 
 
130. 50 ปี  สยามรัฐ (สัปดาห์วิจารณ์) ฉบับเดือนตุลาคม 2547
 
131. วัธนชัย ปีที่ 1 ฉบับที่ 2  กันยายน 2485 
 
132. ประชุมสมุดภาพสำคัญในประวัติศาสตร์ 
 
133. ประชุมพงศาวดาร เล่ม 10 (ภาคที่ 10 ตอนปลาย ภาคที่ 11-12) 
  
134. ประชุมพงศาวดาร เล่ม 12 (ภาคที่ 15-18) 
 
135. ประชุมพงศาวดาร เล่ม 15 (ภาคที่ 25-27) เรื่องฝรั่งเศสกับไทย 
 
136. ประชุมพงศาวดาร เล่ม 16 (ภาคที่ 27)  เรื่องฝรั่งเศสกับไทย 
 
137. ประชุมพงศาวดาร เล่ม 17 (ภาคที่ 28-30)   
 
138. ประชุมพงศาวดาร เล่ม 18 (ภาคที่ 31)  เรื่องจดหมายเหตุ  คณะบาทหลวงฝรั่งเศส  
 
139. ประชุมพงศาวดาร เล่ม 19 (ภาคที่ 32)  เรื่องจดหมายเหตุ  คณะบาทหลวงฝรั่งเศส 
 
140. ประชุมพงศาวดาร เล่ม 20 (ภาคที่ 33-34)   เรื่องจดหมายเหตุ  คณะบาทหลวงฝรั่งเศส  
 
141. ประชุมพงศาวดาร เล่ม 21 (ภาคที่ 35-36)   เรื่องจดหมายเหตุ  คณะบาทหลวงฝรั่งเศส  
 
142. ประชุมพงศาวดาร เล่ม 22 (ภาคที่ 36 (ต่อ) 37 และ 38)  เรื่องจดหมายเหตุ คณะบาทหลวงฝรั่งเศส 
 
143. ประชุมพงศาวดาร เล่ม 23 (ภาคที่ 39 (ต่อ) 40)   เรื่องจดหมายเหตุ  คณะบาทหลวงฝรั่งเศส  
 
144. ประชุมพงศาวดาร เล่ม 24 (ภาคที่ 40 (ต่อ) 41)   เรื่องจดหมายเหตุ  คณะพ่อค้าฝรั่งเศส 
 
145. ประชุมพงศาวดาร เล่ม 25 (ภาคที่ 41 (ต่อ) 42 และ 43)  เรื่องจดหมายเหตุ คณะพ่อค้าฝรั่งเศส 
 
146. ประชุมพงศาวดาร เล่ม 26 (ภาคที่ 44)  เรื่องจดหมายเหตุ  คณะพ่อค้าฝรั่งเศส 
 
147. ประชุมพงศาวดาร เล่ม 27 (ภาคที่ 45)  รวมจดหมายเหตุ 
 
148. ประชุมพงศาวดาร เล่ม 28 (ภาคที่ 46 (ต่อ)  - 48) เรื่องจดหมายเหตุราชทูตฝรั่งเศส 
 
149. ประชุมพงศาวดาร เล่ม 29 (ภาคที่ 48 (ต่อ)  - 50) เรื่องจดหมายเหตุราชทูตฝรั่งเศส 
 
150. ประชุมพงศาวดาร เล่ม 31 (ภาคที่ 53 (ต่อ) – 57) 
พงศาวดารเมืองสงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุง ชวา และโกษาปานไปฝรั่งเศส ภาค 1
 
151. ประชุมพงศาวดาร เล่ม 32 (ภาคที่ 57 (ต่อ) - 58)  โกษาปานไปฝรั่งเศส ภาค 1 และภาค  2 
 
152. ประชุมพงศาวดาร เล่ม 33 (ภาคที่ 59-61) 
โกษาปานไปฝรั่งเศส  ภาค 3-4 พงศาวดารเมืองเงินยางเชียงแสน 
 
153. ประชุมพงศาวดาร เล่ม 39  (ภาคที่ 64 (ต่อ)) พงศาวดาร  กรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ 
 
154. ประชุมพงศาวดาร เล่ม 40  (ภาคที่ 65-66)  
พงศาวดารกรุงธนบุรี และจดหมายเหตุรายวันทัพสมัยกรุงธนบุรี 
 
155. ประชุมพงศาวดาร เล่ม 47  (ภาคที่ 75 )  ปราบเงี้ยว  
ตอนที่ 1 พ่อค้าฮอลันดาสมัยพระเจ้าทรงธรรม ปราสาททอง 
 
156. ประชุมพงศาวดาร เล่ม 49  (ภาคที่ 78 (ต่อ) – 79)  ปราบเงี้ยว 
ตอนที่ 2 จดหมายเหตุวันวลิต (ฉบับสมบูรณ์) 
 
157. ประชุมพงศาวดาร เล่ม 50  (ภาคที่ 80) จดหมายเหตุฟอร์บัง 
 
158. จดหมายเหตุรายวัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสประเทศอินโดจีน  พ.ศ. 2473 
  
159. ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 5 
 
160. พระราชหัตถเลขา ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
 
161. พระราชพงษาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา  
 
162. พระราชพงศวดารกรุงธนบุรี แผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาที่ 4 (พระเจ้าตากสิน) 
 
163. ประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 1  ภาคต่างประเทศ และการเกี่ยวข้องของสยาม 
 
164. ประวัติศาสตร์สยามสังเขป  เล่ม 1 -2
 
165. พระราชนิพนธ์เรื่อง ของพระวรวงศ์เธอ  กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร 
 
166. ประชุมปาฐกถา ของ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ รวมครั้งที่ 2 
 
167. การศึกษาสมัยที่ มหาอำมาตย์เอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมาการ  
  
168. ห้องดำรง (คุณหญิงพิศมัย ดิศกุล)  
 
169. พระประวัติ สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พ.ศ.2405-2486  
 
170. ตำนานไปรษณีย์โทรเลขสยาม ปี พ.ศ.2428-2468 
 
171. ภูมิศาสตร์สากลสำหรับประเทศสยาม 
 
172. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่องกำหนดชื่อทวีป  ประเทศ  เมืองหลวง 
 
173. ไทยในสมัยสร้างชาติ 
 
174. หนังสือไตรนิกาย  /พระญาณรักขิต สิริจันโท  จันทร์., 2449.
 
175. พระบรมราโชวาท พระราชทานในงานประจำปีของวชิราวุธวิทยาลัย 
 
176. อักษรไทยโบราณ 
 
177. แสต์มป์ไทย 
 
178. ราชกิจจานุเบกษา  (เล่ม 49  ตอนที่ 78 )   
 
179. ราชกิจจานุเบกษา  (เล่ม 51  ตอนที่ 37 )
 
180. ราชกิจจานุเบกษา  (เล่ม 56  ตอนที่ 54 )
 
181. ราชกิจจานุเบกษา  (เล่ม 31-32)
 
182. ราชกิจจานุเบกษา กรุงเทพมหานครในพระบรมมหาราชวัง   
  
183. กฎหมาย เล่ม 1 สำหรับผู้พิพากษาและทนายว่าความ 
 
184. พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร ร.ศ.124 
และประกาศกำหนดอัตราเงินผู้ที่ได้เสียภาษีอากรต้องในจำพวกยกเว้นชั่วคราว  
 
185. กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127  
 
186. ข้อบังคับกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2461 / 
 
187. กฎหมายลักษณะผัวเมีย ทั้งเก่าและใหม่  
 
188. พระราชบัญญัติเงินเดือน พ.ศ.2475  
 
189. รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475  
 
190. บัญชีรายนามกฎหมายและพระราชบัญญัติ ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้บัญญัติขึ้นและแก้ไข 
 
191. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  พ.ศ.2477  
 
192. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม  พ.ศ. 2477 ไทยและอังกฤษ 
 
193. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว พร้อมด้วยคำพิพากษาฎีกาที่ควรทราบ  
 
194. พระราชบัญญัติประถมศึกษา  พ.ศ.2478 
 
195. พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 
พร้อมด้วยพระราชกฤษฏีกา และกฎกระทรวง(ฉบับที่ 1-7) 
 
196. หนังสือชี้ชวน รัฐบาลไทยกู้เงินเพื่อสหกรณ์  พ.ศ.2483  
 
197. พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 5 พ.ศ.2489 
 
198. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ.2475 และ 2495 
 
199. ประมวลกฎหมายที่ดินพร้อมด้วย กฎกระทรวง  ระเบียบ และคำแนะนำ 
 
200. ประมวลกฎหมายที่ดินและพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 
 
201. พระราชบัญญัติควบคุมการเช่านา พ.ศ.2517 พร้อมด้วยกฎ 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
202. ธรรมสาตรสมัย กระทรวงยุติธรรม กรุงเทพฯ เล่ม 4 ฉบับที่ 9 
 
203. พระราชนิพนธ์ เรื่องวัดสมอราย อันมีนามว่า  ราชาธิราช 
 
204. หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 
205. ประมวลศึกษาพิเศษ ภาค 2 ระเบียบการสอบความรู้นักเรียนแผนกประถมศึกษา 
 
206. กฏกระทรวงธรรมการ ออกตามความในพระราชบัญญัติประถมศึกษา 2478 ฉบับที่ 2  
 
207. พระราชบัญญัติประถมศึกษา  2478  พร้อมด้วย กฎกระทรวงธรรมการ 
 
208. กฎกระทรวงธรรมการ ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ.2479 
 
209. ประมวลศึกษา ภาค 2  หลักสูตรสามัญศึกษา  ชั้นประถมศึกษา  ชั้นมัธยมต้น  และชั้นมัธยมปลาย  
 
210. รายงานเบื้องต้น สำมะโนโรงเรียน และสำมะโนครู พ.ศ.2511 
 
211. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ.121  
  
212. กฎเสนาบดีและอธิบาย ตามพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร ร.ศ.124
 
213. นิทานเรื่องเลี้ยงเด็ก  / ทรงพระนิพนธ์โดย กรมพระยาดำรงราชานุภาพ , 2466. 
 
214. สาสนคุณ หนังสือสอนพระพุทธสาสนาแก่เด็ก  
 
215. พระปฐมสมโพธิกถา  อย่างพิสดาร 
 
216. คัมภีร์มงคลทีปนี     
 
217. บทละครพระราชนิพนธ์เรื่องอิเหนา เล่ม 4
 
218. หลักศาสนาต่าง ๆ 
 
219. มหานิบาตชาดก ทศชาติฉบับชินวร เล่ม 1-2 .
 
220. ประวัติพระมงคลบพิตร และวัดพระศรีสรรเพชญ์ กับเรื่องเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งหลัง  พ.ศ. 2310 
 
221. อนุสรณ์ศาสตราจารย์ขจร สุขพานิช 
 
222. หนังสือสัญญา (TRAITE FRANCO SIAINOIS 1907) 
 
223. สัญญาทางพระราชไมตรี ระหว่าง กรุงสยาม กับ กรุงญี่ปุ่น พ.ศ.2466 
 /โดย  ศิริ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา., 2468.
 
224. ความตกลงทางเศรษฐกิจเฉพาะกาล ระหว่าง กรุงสยาม กับเยอรมนี  
/โดย ศิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา., 2468. 
 
225. ประวัติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เมื่อก่อนเป็นผู้สำเร็จการแผ่นดิน 
 
226. บางกอกเฮรัล เล่มที่ 1  ฉบับที่ 5 เมษายน 1950 /โดย ปลั่ง  พลอยพรหม., 2493.
 
227. เปิดหู-เปิดตา  /ผู้เรียบเรียง ก.ศ.ร. กุหลาบ., 2457.
 
228. นิราสนครวัด  /ทรงพระนิพนธ์โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระดำรงราชานุภาพ., 2467.
 
229. อธิบายว่าด้วยหอพระสมุดวชิรญาณ และ พิพิธภัณฑ์สถานสำหรับพระนคร 
 /ราชบัณฑิตสภา., 2469.
 
230. จดหมายเหตุเรื่องรับพระยาเศวตกุญชร  ช้างเผือกแรกได้ในรัชกาลที่ 2  
 /โดย  หอพระสมุดวชิรญาณ., 2470.
 
231. สยามตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ ถึงสมัยปัตยุบัน 
 
232. เรื่องพระราชไมตรีในระหว่างกรุงสยามกับกรุงจีน 
/ผู้รวบรวม ดำรงราชานุภาพ  นายกราชบัณฑิตยสภา., 2472.
 
233. ลายพระหัตถ์สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข ถึงพระราชธิดา พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล   
 
234. รายงานกรมศิลปากรประจำพุทธศักราช  2477-2478-2479  /กรมศิลปากร., 2481.
 
235. ไทยในจดหมายแกมป์เฟอร์  /กรมศิลปากร., 2487.
 
236. ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 2 จารึก ทวารวดี  ศรีวิชัย  ละโว้ /ผู้แปล ศาสตราจารย์ 
 
237. ยอร์ช เซ เดส์., 2504.
 
238. สมุดตำราลายไทย 
 
239. การประปากรุงเทพฯ /กรมสุขาภิบาล., 2457.
 
240. สมุดภาพเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
241. รายงานการสำรวจ และขุดแต่งบูรณะโบราณวัตถุสถาน เมืองเก่าสุโขทัย  พ.ศ. 2508-2512  
 
242. มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของประเทศไทย 
 
243. วจนานุกรม หรือ ตำราแปลและประมวลศัพท์ /โดย มาลัย  จันสัญจัย , 2466.
 
244. ตำนานสภากาชาดสยาม  เล่ม 1  /โดย  สภากาชาดสยาม., 2468.
 
245. คู่มือพลเมือง  /สำนักงานโฆษณาการ., 2479. 
 
246. ธงชาติสยาม /โดย สำนัดงานโฆษณา., 2480. 
 
247. จดหมายเหตุรายวันการเดินทางไปสู่ประเทศสยาม ในปี ค.ศ. 1685-1686 ฉบับสมบูรณ์  
/ผู้เขียน  บาทหลวง เดอ  ชัวซีย์ 
 
248. จดหมายเหตุลาลูแบร์ ฉบับสมบูรณ์ เล่ม 1  /ผู้แต่ง  มร. เดอ  ลาลูแบร์  
/ผู้แปล  สันต์ ท. โกมลบุตร., 2510
 
249. จดหมายเหตุลาลูแบร์ ฉบับสมบูรณ์ เล่ม 2   /ผู้แต่ง  มร. เดอ  ลาลูแบร์  
/ผู้แปล  สันต์ ท. โกมลบุตร., 2510
 
250. การเดินทางของบาทหลวงตาชาร์ด  เล่ม 1-3  /ผู้แปล ดวงเพ็ญ พันธ์หงส์., 2521.
 
251. ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับกรุงสยาม  
/ผู้แปล  ดวงเพ็ญ พันธ์หงส์., 2516.
 
252. บุคลิกภาพ และลักษณะนิสัยของคนไทยในทรรศนะของชาวตะวันตก สมัยอยุธยา พ.ศ. 2475  
/ผู้วิจัย  วิริยา  ศิวะศริยานนท์., 2523.
 
253. จดหมาย เรื่องส่งทูตไทยไปกรุงโรมครั้งที่ 2  ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
 
254. นิตยสารของกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2528 (ฉบับพิเศษ 300 ปี โกษาปาน) 
 /โดย  กรมศิลปากร., 2528.
 
255. ข้อมูลประวัติศาสตร์ สมัยอยุธยา /ผู้เขียน  ศาสตราจารย์ ขจร  สุขพานิช., 2523. 
 
256. ความสัมพันธ์ ไทย-ฝรั่งเศส  สมัยอยุธยา  /โดย  พลับพลึง  มูลศิลป์., 2523.
 
257. ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา  ฉบับตุรแปง (ผู้แปล  สมศรี เอี่ยมธรรม., 2522.
 
258. จดหมายเหตุการณ์เดินทางสู่ประเทศสยาม  ของ บาทหลวงตาชาร์ด /ผู้แปล  สันต์ ท. โกมลบุตร., 2517.
 
259. จดหมายเหตุการณ์เดินทางสู่ประเทศสยาม  ของ บาทหลวงตาชาร์ด /ผู้แปล  สันต์ ท. โกมลบุตร., 2517.
 
260. ที่ระลึกงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ 17-18 กุมภาพันธ์ 2522 
 /ผู้รวบรวม  นริศ  สืบโถพงษ์ ประธานกรรมการและคณะ., 2521.
 
261. เอกสารรายงานฉบับตัวจริงของโกษาปานที่ได้ร่างทิ้งไว้ในประเทศฝรั่งเศส /โดย มานิจ  ชุมสาย., 2527.
 
262. การท่องเที่ยวผจญภัย ของ แฟร์นังด์ มังเดช ปินโต ค.ศ.1537-1558 /ผู้แปล สันต์  ท. โกมลลบุตร.,2526.
 
263. คู่มือนิทรรศการเรื่อง แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  
/กรมศิลปากร., 2521.
 
264. จดหมายเหตุการณ์รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
เสด็จกลับยุโรปครั้งหลัง ร.ศ. 126 /หรุ่น รองรัตน์.,2503.
  
265. ประชุมกฎหมายประจำศก เล่ม 5 /ผู้รวบรวม เสถียร ลายลักษณ์., 2478.
 
266. ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ และการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม (ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช) 
 
267. บันทึกความจำของบาทหลวง เดอะ แบส เกี่ยวกับชีวิตและมรณกรรม 
ของ ก็องสตังช์ ฟอลคอน เอกอัครมหาเสนาบดี  
 
268. ออกญาวิไชเยนทร์ และ การต่างประเทศในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์  /โดย  ขจร สุขพานิช., 2506.       
 
269. สำเนาจดหมายเหตุ เรื่องส่งทูตไปกรุงโรมครั้งที่ 2    
                     
270. พระราชหัตถเลขา ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
 
271. จดหมาย สมเด็จพระราชดำเนินประพาสทวีปยุโรป ครั้งที่ 2 เล่ม 1 รัตนโกสินทรศก   
 
272. ประวัติชาติไทย ความเป็นมาของชาติไทยตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์  ./โดย  พระบริหารเทพ  ธานี., 2517. 
 
273. ประมวลบุคคลสำคัญของชาติไทย /โดย สงวน อั้นคง., 2506.
 
274. ความเป็นไทย  /โดย  วีระ  อำพันสุข., 2526.
 
275. แผ่นดินพระจอมเกล้า /โดย แอ็บบ็อต โลว์ มอฟแฟ็ท  /ผู้แปล นิจ  ทองโสภิต., 2520.
 
276. เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาติ ของกระทรวงทหารเรือ เกี่ยวกับประเทศสยาม 
 
277. ประชุมจารึกสยาม ภาคที่ 1 จารึกกรุงสุโขทัย  /โดย ศาสตราจารย์ยอช เซเดส์., 2467.
 
278. ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่  1-3 พ.ศ. 2325 – 2394 เล่ม 1  
/คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
 
279. ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่  4 พ.ศ. 2475   เล่ม  2 -3 
  /คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์  200 ปี  
 
280. ประวัติศาสตร์ไทย ตอนที่ 1 /โดย สนั่น  เมืองวงษ์., 2524.
 
281. การต่างประเทศกับเอกราช และอธิปไตยของไทย  ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4  ถึงสิ้นสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม  
 
282. ประวัติศาสตร์การปกครองของไทย ตั้งแต่สมัยเริ่มแรกถึงเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตย  พ.ศ. 2475 
 /โดย  สุขสมาน วงศ์สวรรค์., 2527.
 
283. ประวัติศาสตร์ไทย สมัย พ.ศ. 2352-2453  ด้านสังคม /โดย ชัย  เรืองศิลป์.
 
284. การทูตไทย  สมัยรัตนโกสินทร์  /โดย  แถมสุข  นุ่มนนท์., 2528.
 
285. การเข้าใจประวัติศาสตร์ มูลบทว่าด้วยระเบียบวิธีประวัติศาสตร์  
 /ผู้เขียน  หลุยส์  กอตชัลค์  /ผู้แปล ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน., 2525.
 
286. รัตนโกสินทร์ยุคปรับปรุงประเทศ  พ.ศ. 2394-2475  /โดย  ภารดี มหาขันธ์., 2527.
 
287. ประวัติศาสตร์คืออะไร /ผู้เขียน  อี.เอช.คาร์ (เอ็ดเวิร์ด  แฮลเล็ท คาร์)  
 
288. ประวัติศาสตร์คืออะไร /โดย วิเศษ  วิเชียร.
  
289. ข้อมูลประวัติศาสตร์ สมัยบางกอก /โดย ขจร  สุขพานิช., 2524.
 
290. หลักฐานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ส 021  /โดย  ดร. นิธิ  เอี้ยวศรีวงศ์., 2523
 
291. ประวัติศาสตร์ไทย ส 422 ฉบับพัฒนาการ /โดย เสทื้อน  ศุภโสภณ., 2522.
 
292. ประวัติศาสตร์ไทย 3 :   ประวัติศาสตร์การปกครองและการเมืองไทย  
 
293. หมอบรัดเลย์กับสังคมไทย (มี 7 ตอน) 
 /โครงการสัมมนาทางวิชาการร่วมระหว่างโครงการไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 และสถาบันไทยคดีศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์., 2528.
 
294. สังคมไทยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์  พ.ศ. 2325-2416  /โดย  ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์ 
 
295. ชาวต่างชาติในประวัติศาสตร์ไทย  /โดย  ส. พลายน้อย นามแฝง., 2523. 
 
296. เจ้าชีวิต  /โดย  พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์., 2517.
 
297. หลักไทย  /โดย  ขุนวิจิตรมาตรา., 2519.
 
298. ประวัติมหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 /โดย  คณะกรรมการมหามกุฎราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์., 2521.
 
299. รวมนวนิยาย 5  เรื่อง  ของ พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ  /โดย  พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ., 2513. 
 
300. เล่าเรื่องกรุงสยาม /โดย มงเซเญอร์  ปาลเลกัวซ์  มุขนายก /ผู้แปล  สันต์ ท. โกมลบุตร., 2520.
 
301. หลักฐานประวัติศาสตร์ไทยในต่างประเทศ  /โดย  มล. มานิจ ชุมสาย., 2525.
 
302. พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก/
 
303. เสด็จประพาสต้นในรัชกาลที่ 5 
 /พระราชนิพนธ์  ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระนิพนธ์ในสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ., 2529.
 
304. เมืองไทยที่ข้าพเจ้ารู้จัก  /โดย  ดร. ดาเนียล แมคกิลวารี., 2525.
 
305. ดร. เรโนลด์ เฮาส์  หมอฝรั่งสามรัชกาล /โดย ยอร์จ  ฮอส์  เฟลตัส., 2525.
  
306. ประวัติศาสตร์ไทย พ.ศ. 1600-2310 /โดย ศจ. ขจร  สุขพานิช., 2525.
 
307. คู่มือการทำวิจัยเชิงประวัติศาสตร์  /โดย  ภารดี มหาขันธ์., 2531.
 
308. 470  ปี  แห่งมิตรสัมพันธ์ระหว่างไทยและโปรตุเกส /ผู้แปล  นันทนา  ตันติเวสส., 2528.
 
309. 120 ปี แห่งมิตรภาพ เยอรมัน-ไทย  /โดย  โยฮันเรส  ไพรซิงเวอร์., 2525. 
 
310. วรสารแผนที่  ฉบับพิเศษรวมเล่ม  /กรมแผนที่ทหาร  กองบัญชาการทหารสูงสุด., 2525.
 
311. ชุดประวัติศาสตร์ ร.ศ. 112  จากแฟ้มใต้ถุนสถานทูตไทยในปารีส ตอนที่ 1-2 ฝรั่งเศสส่งเรือปืนมากรุงเทพฯ  
 
312. ชุดประวัติศาสตร์ ร.ศ. 112 จากแฟ้มใต้ถุนสถานทูตไทยในปารีส อันดับ 5 ว่าด้วยฝรั่งเศสยึดฝั่งขวาแม่น้ำโขงไว้ตลอดแนว 
/โดย ม.ล. มานิจ ชุมสาย., 2519.
 
313. ชุดประวัติศาสตร์ ร.ศ. 112  จากแฟ้มใต้ถุนสถานทูตไทยในปารีส  อันดับที่ 6 ว่าด้วยฝรั่งเศสยึดจันทบุรี 
 
314. พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 2-4  /โดย  เจ้าพระยาทิพากรวงศ์., 2504.
 
315. ชนชาติต่าง ๆ ในแหลมอินโดจีน /ผู้แต่ง ยอร์ช  เซเดซ์  
  
316. ประวัติศาสตร์ทั่วไทย ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  /โดย  เพ็ญศรี กาญจโนมัย., 2523.
  
317. ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ /โดย ภารดี  มหาขันธ์., 2523.
 
318. ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ /โดย สมคิด  ศรีสิงห์., 2523.
 
319. ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ /โดย ดร. ทองหล่อ  วงษ์ธรรมา., 2524.
  
320. ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ ถึง พ.ศ. 2000 
/ผู้เรียบเรียง ศาสตราจารย์  หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล., 2522.
 
321. ผู้อพยพชาวอินโดจีนในประเทศไทย 
โดยสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ  กระทรวงมหาดไทย., 2523.
 
322. ความสัมพันธ์ ไทย-ฝรั่งเศส  ร.ศ. 112-126  การเสียดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขง 
/โดย สุวิทย์ ธีรศาศวัต., 2523.
  
323. ประวัติสังคมไทยสมัยโบราณ ก่อนศตวรรษ 25 
/โดย ชัย  เรืองศิลป์., 2523.
 
324. สังคมไทยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา  /โดย  จิตร  ภูมิศักดิ์., 2526.
 
325. ความเป็นมาของคำสยาม, ไทย, ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ 
 /โดย  จิตร ภูมิศักดิ์., 2524.
 
326. โศกนาฎกรรมในราชสำนักไทย 
 
327. ยอดคน  /โดย  ชัย เรืองศิลป์., 2524.
 
328. หนังสือแสดงกิจจานุกิจ  /โดย  เจ้าพระยาทิพากรวงษ์มหาโกษาธิบดี., 2514.
 
329. หนังสือโรมันสัญจร 
 
330. มาคมสันติสุข ครบ 21 ปี    (จากจิตรลดา สู่ประชาไทย)
 
331. สมาคมสันติสุข  ครบ 30 ปี   (9 มิถุนายน 2548) 
 
332. มติชน สุดสัปดาห์ (ฉบับพิเศษ ประจำวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2527)
 
333. มติชน เฉพาะกิจ 12  (นี่คือประเทศไทย)
 
334. สยามรัฐ (ฉบับบุคคลดีเด่นในสยาม) บุคคลเกียรติยศของคนไทย
 
335. สยามรัฐ (ฉบับสรุปภาวะเศรษฐกิจ ครึ่งปี 2535)
 
336. สยามรัฐ สัปดาหวิจารณ์  (น้อมแสนอาลัย “สมเด็จย่า” ) 
 
337. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช  (การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมไทย)
 
338. ศิลปวัฒนธรรม (ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกรกฎาคม 2527)
 
339. หนังสือที่ระลึกมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา   12 สิงหาคม 2548 (12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ)
 
340. รวมเรื่องแปล หนังสือและเอกสารทางประวัติศาสตร์ ชุดที่ 1 ,3,4-2 
 
341. เอกสารของฮอลัดดา สมัยกรุงศรีอยุธยา /กรมศิลปากร จัดพิมพ์ 2541
 
342. รวมบันทึกประวัติศาสตร์อยุธยาชอง ฟาน ฟลิต (วัน วลิต)
 
343. ช่างฝรั่งในกรุงสยาม (โดย...ศาสตราจารย์ ผุสดี  ทิพทัส)
 
344. จดหมายเหตุเจมส์  โลว์  /กรมศิลปากร จัดพิมพ์ 2542
 
345. บันทึกสัมพันธภาพระหว่างประเทศสยามกับนานาประเทศ /กรมศิลปากร จัดพิมพ์ 2541
 
346. เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของกระทรวงทหารรือ (ฝรั่งเศส) 
เกี่ยวกับประเทศสยาม  เล่ม 1 ค.ศ. 1684-1699
 
347. การปฏิวัติปลายแผ่นดินสมเด็จพระนาราย์มหาราชและการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยา
/กรมศิลปากร จัดพิมพ์ 2548
 
348. เอกสารของเฮนรี่  เบอร์นี่  เล่ม 2  ตอน 3 - 5 / กรมศิลปากร  จัดพิมพ์ 2531-2542 
 
349. รวมผลงานแปลเรื่องบันทึกการเดินทางของ เมนเดส  ปินโต   
/กรมศิลปากร  จัดพิมพ์ 2548
 
350. ราชอาณาจักรและราษฎรสยาม  เซอร์จอห์น  เบาว์ริง เล่ม 1-2
 
351. ย้อนรอยโกษาปานใน “ต้นทางฝรั่งเศส” นิราศสยามต่างแดนเล่มแรก  
 /กรมศิลปากร จัดพิมพ์ 2544
 
352. ชุมนุมเรื่องพระลอ  /กรมศิลปากร  จัดพิมพ์ 254) 
 
353. ฟอลคอนแห่งอยุธยา
 
354. เกียรติยศข้างถนน วีรชน 14 ตุลา  
 
355. คู่มือจักรยานท่องเที่ยวมรดกโลก พระนครศรีอยุธยา
 
356. ประกอบการสัมมนา ความสัมพันธ์ไทยกับโปรตุเกส 2005
 
357. สมาคมสันติสุข (ครบรอบ 12 ปี ,2517-2519)
 
358. วัดส้ม (VAT SAM)
 
359. ย้อนอดีตการสื่อสารไทย
 
360. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี, 2537/1994
 
361. คู่มือเหรียญกษาปณ์ไทย
 
362. พระที่นังวิมานเมฆ
 
363. เครื่องลายไทย “กระเบื้อง, แก้ว, พิพิธภัณฑ์, 5,”    
  
364. ห้องสมุดหนังสือหาอยาก
 
365. ประชุมพงศาวดาร เล่ม 3 และภาค 4 ตอนต้น
 
366. หนังสือ ประชุมพงศาวดาร เล่ม 5,7-13
 
367. ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 31 (จดหมายเหตุเรื่องมิซชันนารีอเมริกันเข้ามาประเทศสยาม)
 
368. ประชุมพงศาวดารแห่งคริสต์อาณาจักร
 
369. พระราชหัตถเลขา (รัชกาลที่ 4)  เล่ม 1-3
 
370. จดหมายเหตุเสด็จประพาสยุโรป ร.ศ. 116 เล่ม 1-6
 
371. พระราชชีวประวัติส่วนพระองค์ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ  เล่ม 1-3
 
372. นิราศนครวัด
 
373. อ่างทองในอดีต
 
374. พระราชพงษาวดารกรุงเก่า เล่ม 2/1226
 
375. ถ่ายรูปเมืองไทยสมัยแรก (อเนก  นาวิกมูล)
 
376. คู่มือชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ
 
377. คู่มือชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ
 
378. ประวัติศาสตร์พรรณนาโวหารฉบับพิสดาร “การปฎิวัติฝรั่งเศส” เล่ม 2
 
379. ไทแพน
 
380. พิธีสหบูชาขอบพระคุณถวายพระพร (ครบ 60 ปี)
 
381. ทรงพระเจริญ  ประมวลภาพ พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
 
382. โครงการเทิดพระเกียรติเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ  60  ปี  (ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมา)
 
383. ประมวลภาพการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ  ครบ 60 ปี และพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ครบ  60  ปี 
 
384. ทรงพระเจริญ (บันทึกประวัติศาสตร์พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ครบ  60  ปี)
 
385. ประทับใจราษฎร์ (ประมวลภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธีและงานเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ  60  ปี)
 
386. ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา
 
387. จดหมายเหตุการณ์เดินทางของพระสังฆราชแห่งเบริธ ประมุขมิสซังสู่อาณาจักรอินโดจีน
 
388. อนุสรณ์สถาน  คุ้มขุนแผน-บ้านโปรตุเกส
 
389. ศาสนสถานใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร  (สารคดีชุดมรดกแผ่นดิน)
 
390. ประชุมภาพประวัติศาสตร์แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พร้อม CD 1  แผ่น 
 
391. ความสัมพันธ์ของชาวโปรตุเกสกับประเทศสยาม
 
392. รูปในโอกาสครบ  60  ปี  วันครองราชย์ในหลวงพร้อมพระประมุขและพระราชวงศ์ 25
ประเทศ ณ  พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต (12  มิถุนายน  2549
 
393. เรื่องตั้งพระราชคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม 1-2
 
394. ตำราช้าง ฉบับรัชกาลที่  1
  
395. ตำราพิไชยสงคราม  ฉบับที่ 1
 
396. ชิดก๊กไซ่อั่น
 
397. ตำรา 12 เดือน  คัดแต่สมุดขุนทิพมนเทียรชาววังไว้
 
398. เรื่องตั้งเจ้าพระยาในกรุงรัตนโกสินทร์
 
399. สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติในโอกาส
พระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
 
400. จดหมายเหตุ เรื่อง ทรงตั้งพระบรมวงศานุวงศ์กรุงรัตนโกสินทร์  เล่ม  1-2
 
401. สตรีสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย
 
402. จดหมายเหตุ การซ่อมบูรณะฉัตรประจำฐานชุกชี  พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
 
403. 75 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปการ
 
404. เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา 
 
405. วิหารพระนอนวัดโพธิ์
 
406. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนารวมพลังศาสนิกสัมพันธ์รู้รักสามัคคี  60  ปี  ครองราชสมบัติ
 
407. พระราชประวัติ  29  พระมหากษัตริย์ของโลก
 
408. พระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชสมบัติ  ครบ 60 ปี และพระราชอาคันตุกะ 25 ประเทศที่เสด็จมาร่วมงาน
  
409. เอกสารเผยแพร่  กองเครื่องราชอิสริยยศและเหรียญกษาปณ์  ฉบับที่ 47-50
 
410. ยุทธสุริยาศน์อันรินทร์ 2302-2310 / 1759-1767
 
411. แสนคำนึง ถึงครูเหนี่ยว  ดุริยพันธุ์ เสียงสวรรค์แห่งกรุงสยาม  ตำนานมอญร้องไห้
 
412. กรุงศรีอยุธยาในแผนที่ฝรั่ง (แผนที่)
 
413. รวมใจทุกศาสนา พัฒนาท้องถิ่นไทยถวายองค์ราชา ครองราชย์ 60 ปี ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
 
414. ประมวลภาพ รวมใจทุกศาสนาพัฒนาท้องถิ่นไทยถวายองค์ราชาครองราชย์ 60 ปี
เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2549 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
 
415. เหนือเกล้าชาวไทย โอกาสฉลองสิริราชย์สมบัติ  ครบ 60 ปี 
 
416. แผนที่เอเชียในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
 
417. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เสด็จออกรับราชทูตของพระเจ้าหลุยส์  ที่ 14  แห่งฝรั่งเศส
 
418. กรุงศรีอยุธยาในแผนที่ฝรั่ง 
 
419. รุกสยาม
 
420. เส้นทาง  ปีที่ 23 ฉบับที่  963 
 
421. มหาวชิราลงกรณ  ทรงประสานใจชาวไทยทุกเชื้อชาติ
 
422. สรุปการสัมมนาทางวิชาการไทย - โปรตุเกส
 
423. ดวงใจแผ่นดิน
 
424. บางตอนของพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสของรัชกาลที่ 9
 
425. เหรียญกาญจนาภิเษก  รัชกาลที่ 9
 
426. รูปทรงโบกพระหัตถ์
 
427. ในหลวงในดวงหฤทัย
 
428. หนังสือเหนือเกล้าชาวไทย  
 
429. สัมมนาทางวิชาการความสัมพันธ์อยุธยา-โปรตุเกส  วันที่  26-28 กรกฏาคม  2549
 
430. สมุดบันทึก 2550 (80  ปี  พ่อหลวงในดวงใจ)
 
431. พิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
 
432. อุดมศานต์  (ฉบับพิเศษ) รินพลังรัก สู่พลังแผ่นดิน วโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ  60  ปี
 
433. 50 ปี สยามรัฐ  (ประมวลภาพเหตุการณ์สำคัญใน) 24 มิถุนายน 2543
 
434. 100  มุมมองใหม่กรุงเทพฯ
 
435. ใต้ร่มบาทราษฎร์ปิติ  
 
436. หนังสือทรรศนะ  (นักปราชญ์แห่งยุคสมัย)
 
437. เหตุการณ์ธรณีพิบัติจากคลื่นสึนามิ 
 
438. ท้าวทองกีบม้า  (REIKO  HADA)
 
439. 100  ปีจากบุคคลัภย์สู่ไทยพาณิชย์ 
 
440. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 
441. สมุดราชบุรี  /สยามรัฐพิพิธภัณฑ์  พ.ศ. 2468 /โดย  สมาคมสยามญี่ปุ่น-ไทย
 
442. สมุดรวมอัลบั้มชีท  ตราและแผ่นตราไปรษณียากร ที่ระลึกฉลองครบ  50  ปี 
 
443. เทิดไท้  ธ ผู้รังสฤษฎ์
 
444. พระนครศรีอยุธยา (ท่องเที่ยวราชธานีเก่า ไปกับนายก อบจ.)
 
445. กบฏกรุุงศรีอยุธยา  โดยจิตรสงห์ ปิยะชาติ /พิมพ์ครั้งที่ 1ตุลาคม 2551
 
446. 25 ปี ไทย-วาติกัน (ฉบับปรับปรุงปกแข็งสีเทา)  2537/1994
 
447. ยามาดะ นางามาสะ สู่แดนสยาม /ผู้เขียน เอนโ ชูซากุ  / แปล บุษบา บรรจงมณี /พิมพ์ครั้งแรก 2549
 
448. ชีวประวัติบุคคลสำคัญของโลก / ผู้เขียน ทักษิณา  สวนานนท์ /พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ.2545 
 
449. ชาวโปรตุเกสและสยาม สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 16  /มาเรีย กา  กงไซเซา ฟลอรืช  เขียน / มธุรส ศุภผล  แปล
พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2547
 
450. ความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น 600 ปี 
 /อิชิอิ โยเนะโอะ และโยชิกาวะ โทชิฮารุ : เขียน / ชาญวิทย์  เกษตรศิริ และสายชล วรรณรัตน์ : แปล /พิมพ์ครั้งที่ 2 
 
451. ประวัติศาสตร์ไทย เริ่มตั้งแต่สุวรรณภูมิในยุคโลกดึกดำบรรพ์ถึงต้นราชวงศ์จักรี 
 / พลาดิศัย  สิทธิธัญกิจ /พิมพ์ครั้งที่ 2 มีนาคม 2548
 
452. แผนที่ประวัติศาสตร์(สยาม) ประเทศไทย(คนไทย เป็นใคร? มาจากไหน?) 
 
453. เมนูคอร์รัปชัน ระบบทักษิณ / โดย อลงกรณ์ พลบุตร และคณะ / พิมพ์ครั้งแรก 2550 
 
454. อนาคตเริ่มตั้งแต่วันวาน  / โดย ดร.เสรี พงศ์พิศ  / พิมพ์ครั้งที่ 2 พฤศจิกายน 2549
 
455. กระบวนการโกงชาติ เปิดพฤติกรรมและกระบวนการทุจริต 
โดยคณะกรรมธิการวิสามัญพิจารณาสอบสวนและศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต วุฒิสภา
 
456. ย้อนรอยสยาม  / โดยวิศนุ  ทรัพย์สุวรรณ  /2549
 
457. พระราชพงศาวดาร กรุงศรีอยุธยา/ ฉบับหมอบรัดเล / พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2549
 
458. อาจารยบูชา / โดย ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร / พิมพ์ครั้งแรก 2552 
 
459. การศึกษาสำหรับ นักเรียนที่มีความสามารถและนวัตกรรม การเรียนรู้ในประเทศไทย / พิมพ์ครั้งหนึ่ง 2549
 
460. พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
 
461. ประมวลภาพเก่า ปิยมหาราชานุสรณ์ เฉลิมพระราชสมัญญานาม ครบ 100 ปี 
/ โดย ไกรฤกษ์ นานา / ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ 
 
462. ปฏิญญาสิทธิเสรีภาพของประชาชาติไทย / ศ.ดร. ลิขิต ธีรเวคิน ราชบัณฑิต / พิมพ์ครั้งแรก 2550/ สำนักพิมพ์แม็ค
 
463.เ ส้นทางสุ่ผู้นำการเมือง / ดร.ณรงค์ สินสวัสดิ์ / เมษายน 2550 / สำนักพิมพ์แม็ค
 
464. ฮิตเลอร์ จอมเผด็จการ / ดร.ณรงค์  สินสวัสดิ์ / กรุงเทพฯ :แม็ค : 2550
 
465. นโปเลียน ยอดนักรบนักบริหาร / ดร.ณรงค์  สินสวัสดิ์ / กรุงเทพฯ :แม็ค : 2550
 
466. ลินคอล์น ยอดนักประชาธิปไตย / ดร.ณรงค์  สินสวัสดิ์ / กรุงเทพฯ :แม็ค : 2550
 
467. ชาวต่างชาติในประวัติศาสตร์ไทย / ส.พลายน้อย /พิมพ์ครั้งที่สี่ 2538
 
468.  1421 ปีที่จีนค้นพบโลก /  เรืองชัย รักศรีอักษร แปลจาก The Year China Discovered the World โดย Gavin Menzies :สำนักพิมพ์มติชน : 2550
 
469. สยามพิมพการ :ประวัติศาสตร์การพิมพ์ในประเทศไทย / พิมพ์ครั้งแรก : สำนักพิมพ์มติชน : 2549
 
470. สยามกู้อิสรภาพตนเอง :ทางออกและวิธีแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองเกิดจากพระราชกุศโลบายของพระเจ้าแผ่นดิน
/พิมพ์ครั้งแรก : มติชน : 2550
 
471. ตามรอยบาทพระพุทธองค์ พร้อมถ่ายพุทธสถานที่สำคัญ / พิมพ์ครั้งที่ 3 : 2551
 
472. พระราชพงษาวดาร ฉบับพิมพ์ ร.ศ.120 กรมศึกษาธิการ กระทรวงธรรมการ / พิมพ์ครั้งที่ 2  : มติชน : 2444
 
473.  รู้ รักสามัคคี เพื่อปีมหามงคล / พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ)วัดบวรนิเวศวิหาร / 2549
 
474.  นำชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา / กรมศิลปากร / 2548 
 
475.  ตุงทางภาคเหนือของไทย (มหาวิทยาลัยเซนตจอห์น) 
 
476.  50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-อาร์เจนตินา
 
477. ชีทแนวความคิดอนุสรณ์สถานเหตุการณ์ภัยพิบัติจากคลื่นสึนามิ และแผ่นซีดี
 
478. การประกอบพิธีบำเพ็ญกุลศล(พิธีกงเต๊ก)อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ / 2551
 
479. พระธรรมเทศนา พระราชทานพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ / 2551
 
480. สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ และงานศิลปะ พระราชทานพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ / 2551
 
481. เวลาเป็นของมีค่า พระราชทานพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ / 2551
 
482. ชีวิตที่หมุนไปไม่หยุดยั้ง ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2547-2551
 
483. ภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 ปี 5 ธันวาคม 2550
โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 1 เชิง 4 ถ้วยพระราชทาน
 
484. ศิลป์แผ่นดิน (Arts of the kingdom) ประมวลภาพผลงานชิ้นสำคัญ โรงฝึกศิลปาชีพ สวนจิตรลดา / พิมพ์ครั้งแรก : 2550
 
485. สมุดภาพรัชกาลที่ 4 วิกฤติและโอกาสของรัตนโกสินทร์ในรอบ 150 ปี / ไกรฤกษ์ นานา : มติชน : 2550
 
486. วรสารมวลชน : วิทยุชุมชนพร้อมขานรับนโยบายความมั่นคง / ฉบับที่ 17 ประจำเดือนพฤษภาคม 2550