หมวดภาษาเยอรมัน

1. INDIEN UND  SIAM  : BILDER VON  EINER MISSIONS   STUDIENREIS / J.B.AUFHAUSER., 1929. 
 
2. THAILAND / BY POLYGLOTT-REISEFUHRER., 1976.
 
3. THAILAND – STUDIEN / BY SCHRIFTEN  DES INSTITUTS  FUR ASIENKUNDE IN HAMBURG., 1962.