หมวดภาษาอิตาเลี่ยน

 1. THAILANDIA   QUIETE  PRIMA  DELLA  TEMPESTA 
/BY  SERVIZIO  DI  RENZO ROSSOTTI.,1968.
 
2. GENTES :  SIAM  REGNO BUDDISTA /1955.