หมวดภาษาฝรั่งเศส

1. A  NOSSEIGNEURS  LES VICAIRES APOSTOLIQUES
 
2. ANNALES  DES SOEURS DE SAINT-PAUL 
 
3. CINQUANTENAIRE DES  FRERES  DE  SAINT-GABRIEL AU SIAM 1901-1951 
 / BY  FRERES  DE  SAINT-GABRIEL AU SIAM., 1951
 
4. Relation du Voyage de monseignevr l’eveqve de Beryte Vicaire Apostolique au Royaume de la Cochinchine 
& C.par Jean de Bourges (จดหมายเหตุการเดินทางของพระสังฆราชแห่งเบริธ ประมุขมิสซังสู่อาณาจักรโคจินจีน )
 
5. EXTRAITS   D’ARCHIVES  VOYAGE  DES AMBASSADEURS DE SIAM EN FRANCE   ค.ศ. 1686 
 
6. FLORILEGE  DE  L’ IMPRIMERIE ,1929
 
7. FRANCOIS PALLU  PRINCIPAL FONDATEUR  DES MISSIONS ETRANGERES 
 / BY LOUIS  BAUDIMENT., 1934. 
 
8. FEUILLES MISSIONNAIRES  /1897
  
9. FEUILLES MISSIONNAIRES  /1990
 
10. FEUILLES MISSIONNAIRES  /1991
 
11. FETES  ET  CEREMONIES  DE  THAILANDE 
 
12. HISTOIRE DE LA DECOUVERTR DE LA TERRE 
 
13. HISTOIRE ET DESCRIPTION  DE  LA  BASSE COCHINCHINE
 
14. H. DE FRONDEVILLE  PIERRE  LAMBERT DE LA MOTTE 
 
15. HISTOIRE DE LA MISSION  DE  SIAM
 
16.  IL Y  A CENT ANS… / BY MGR. CLAUDIUS  BAYET., 1881-1981
 
17. LA   PROPAGATION DU CHRISTIANISME  EN  THAILANDE   
/ BY WEENE  UNACKAK., 1979. 
 
18. ENCYCLOEDIE  RAV L’IMACE  LE  ROMANTISME
 
19. LATINE   LOQUOR 
 
20. LA  CIVILISATION  TIBETAINE 
 
21. LE PERE ALEXANDRE  DE  RHODES  / BY CLAUDE LARRE., 1961.  
 
22.  LEGATION DE BELGIQUE EN THILAND 
 
23. LES  VOYAGES ADVENTUREUX  DE  FERNAND MENDEZ PINTO  
/ BY FERNAND  MENDEZ PINTO.., 1932.
 
24. LES  MOTS  
 
25. MISSION  DE  CHIENGMAI (THAILANDE) : NITES HITOIRIQUES : DE 1930 A 1975  
/ BY MGR. LACOSTE
 
26. MISSION DU  LAOS  L’OEUVRE  DES  CATECHISTES   
 / BY SOCIETE DES  MISSIONS-ETRANGERES DE PARIS, 1925  
 
27. MONSEIGNEUR  PALLEGOIX  SA  VIE, SON EUVRE  AU   SIAM  
(ท่านโชแรง พูดถึง ท่านปัลเลอกัว, ประวัติและผลงาน) 
 
28. MEMOIRES DU COMTE  DE  FORBIN /BY  COMTE DE FORBIN , 1967
 
29. NOTES  D’  HISTOIRE  CHRISTIENNE DE LA THAILANDE    
/BY  R.P. ROBERT COSTET, 1983
 
30. NOTES  CHRONOLOGIQUES  SUR LES  MISSIONS  JESUITES  DU  SIAM  AU   XVII  SIECLE 
 / BY  JEAN  BURNAY, 1953  
 
31. NOTES  ET  IMPRESSIONS DE VOYAGE   DE  PARIS A  HONGKONG (มีหลายตอน)  / BY LOUIS  CHORIN, 1925
 
32. REUNION  PLENIERE  DE  NN.SS.  LES VICAIRES APOSTOLIQUES ค.ศ. 1923 
 
33.  STATUTA  MISSIONIS  SIAMENSIS (ข้อกำหนด) ท่านดือปองด์ , เกี่ยวกับบรรดาพระสงฆ์ นักบวช) 
 /BY MGR. DUPOND, 1872
 
34. T. LOBSANG  RAMA  LE  TROISIEME OEIL 
 
35. T. LOBSANG  RAMA  HISTOIRE  DE  RAMPA 
 
36. THAREN CANONIZATIONIS SERVARUM DEI  AGNETIS PKILA 
 
37. UNE  LUMIERE   S’EST   LEVEE 
 
38. UN VILLACE  HMONG VERT DU HAUT LAOS 
  
39. UN PIONNIER DE LA BROUSSE  LAOTIENNE LE  PERE  XAVIER  GUEGI (1855-1918) 
  /BY  M.C. DEZAVELLE.
 
40. UNE CONTROVERSE  ENTRE MISSIONNAIRES  A SIAM AU XVII SIECLE 
/ BY HENRI  CHAPPOULIE, 1943
 
41. UNE CONTROVERSE  ENTRE MISSIONNAIRES  A SIAM AU XVII SIECLE (สำเนา) 
 / BY  HENRI CHAPPOULIE, 1943
 
42. UNE CONTROVERSE  ENTRE MISSIONNAIRES  A SIAM AU XVII SIECLE 
( ฉบับแปล โดย คุณพ่อทัศไนย์ )  / BY  HENRI CHAPPOULIE, 1943
 
43. VICARIAT APOSTOLIQUE  DE  BANGKOK ค.ศ. 1952 
 
44. VICARIAT APOSTOLIQUE  DE  BANGKOK ค.ศ. 1953 
 
45. VICARIAT APOSTOLIQUE  DE  BANGKOK ค.ศ. 1954 
 
46. VICARIAT APOSTOLIQUE  DE  BANGKOK ค.ศ. 1955 
 
47. VICARIAT APOSTOLIQUE  DE  BANGKOK ค.ศ. 1956 
 
48. VICARIAT APOSTOLIQUE  DE  BANGKOK ค.ศ. 1957 
 
49. VICARIAT APOSTOLIQUE  DE  BANGKOK ค.ศ. 1958 
 
50. VICARIAT APOSTOLIQUE  DE  BANGKOK ค.ศ. 1959 
 
51. VICARIAT APOSTOLIQUE  DE  BANGKOK ค.ศ. 1960 
 
52. CARIAT APOSTOLIQUE  DE  BANGKOK ค.ศ. 1961
 
53. VICARIAT APOSTOLIQUE  DE  BANGKOK ค.ศ. 1962
 
54. VICARIAT APOSTOLIQUE  DE  BANGKOK ค.ศ. 1964
 
55. VOYAGE   D’  ALEXANDRE DE RHODES
 
56. VOYAGE DANS LE HAUT SIAM /BY  MGR. LOUIS  CHORIN, 1955
 
57. VOIAGE DE SIAM DU PERE BOUVET / BY J.C. GATTY, 1963
 
58. DOCUMENTS  SUR L'HISTOIRE POLITIQUE  ET  RELIGIEUSE
 
59. UN MEMOIRE  ANONYME SUR  FRANCOIS  PALLU / BY LOUIS  BAUDIMENT., 1934
 
60. LETTRES  DE  S.  FRANCOIS  XAVIER   1540-1547 / BY EUGENE THIBAUT., 1922.
 
61. GRAMMATICA LINGU  AE  THAI  AUCTORE D.J. BAPT  PALLEGOIX EPISCOPO MALLENSI VICARIO  APOSTOLLCO  1850
 
62. DE DEIFICATIONE JUSTORUM PER  JESUM CHRISTUM AUCTORE  LUDOVICO  LANEAU/1887