สามเณราลัยพระหฤทัยศรีราชา

  • หนังสือประวัติบ้านเณร
  • หนังสือ 50 ปีบ้านเณร
  • หนังสือ 60 ปีสามเณร
  • หนังสือโอกาสฉลอง 50 ปี ทำเนียบศิษย์สามเณรฯ
  • ชีท รายชื่อพระสงฆ์และสามเณร
  • หนังสือพิธีเปิด-เสก วัดน้อยสามเณราลัยพระหฤทัย