วัดศีลมหาสนิท (ตลิ่งชัน)

1.

หนังสืออนุสรณ์หิรัญสมโภช  

1973-1998

2.

ชีท ประวัติวัด

 

3.

ชีท เพลงฉลองวัด     

2001

4.

อุดมสาร (โอกาส 25 ปีวัด)    

1998