คณะคามิลเลียน

รายชื่อหนังสือ

ปี ค.ศ.

 

     หนังสืออนุสรณ์ ครบรอบ 20 ปี

 

 

     หนังสือ โอกาสฉลอง 7 ปี คู่สมรสเพื่อพระคริสต์

1989-1996

 

     หนังสือโอกาสสู่ปี 2000

 

 

     อุดมสาร (จัดพิธีฉลองบุญราศี)

1995

 

     หนังสือสุวรรณสมโภช

1952-2002

 

     หนังสือ โอกาสฉลองครบ 400 ปี แห่งการสถาปนาและครบรอบ 40 ปี ที่ทำงานในประเทศไทย

 

 

     หนังสือจดหมายข่าวของคณะ

2004

 

     หนังสือคามิลเลียนสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค-เม.ย.

1997