คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์

      รายชื่อหนังสือ

ปี ค.ศ.

1

   อนุสรณ์ครบ 200 ปี วันชาตะ ท่านบุญราศีกาสปาร์ แบร์โตนี่

1977

2.

  รายนามสมาชิกคณะ

1997

3.

   อุดมสาร งานด้านคำสอนของคณะ

1995

4.

   หนังสือ ประวัตินักบุญกัสปาร์  แบร์โทนี