คณะเบธาราม (พระหฤทัย ณ เบธาราม)

 

รายชื่อหนังสือ

ปี ค.ศ.

1.

   หนังสือฉลอง 50 ปี คณะ

1951-2001

2.

   ชีทเพลงฉลอง 50 ปี คณะ

1951-2001

3.

   อุดมสาร (โอกาสฉลอง 50 ปี คณะ)

2001

4.

   วรสารทั่วไป

2003

5.

   PRIESTS OF THE  SACRED  HEART OF JESAS  OF  BETHARRAM (N.33)

2004