คณะพระมหาไถ่

          รายชื่อหนังสือ

ปี ค.ศ.

1.

   หนังสือ 25 ปี คณะพระมหาไถ่ในประเทศไทย

1948-1973

2.

   หนังสืออนุสรณ์งานอภิเษกพระสังฆบดี แคลเร็นส์ เจมส์ ดูฮารต์ แห่งคณะ

1996

3.

   หนังสือ 25 ปี ศูนย์โม้ง

 

4.

   หนังสือ 50 ปี นายชุมพาบาล แฮรี ทีล

 

5.

   อุดมสาร (คณะพระมหาไถ่คืนวัด ซอย 101)

1994

6.

   อุดมสาร (50 ปี คณะพระมหาไถ่)

2001

7.

   อุดมสาร(คณะพระมหาไถ่เลือกตั้งคณะผู้บริหารใหม่)

2002

8.

   อุดมสาร (เปิด-เสกวัดใหม่ วัดนักบุญโทมัส)

2002

9.

   อุดมศานต์ (ฉลอง 250 ปี แห่งการสถาปนาคณะ)

1982

10.

   ชีทเพลงโอกาสฉลอง 50 ปี คณะ

1948-1998

11.

   ชีทเพลงโอกาสฉลองบุญราศี นิโคลาส บาร์เร

1999

12.

   หนังสืออิสระฉบับเดือน ม.ค. – ธ.ค.

1990-1991

13.

   หนังสือประวัติคณะ

 

14.

   อนุทิน ประวัติ การทำงานของคณะ

 

15.

   หนังสือรอยจารึก 5 ทศวรรษ คณะ

1948-1998