คณะเซนต์คาเบรียล

รายชื่อหนังสือ

   หนังสือ ศตวรรษสมโภช ภราดาคณะ

1901-2001

   หนังสือ หิรัญสมโภช

1990

   หนังสือชีวประวัตินักบุญหลุยส์ มารี  กรียอง เดอ มงฟอร์ต ผู้สถาปนาคณะ

1997

   หนังสือ การแข่งขันกรีฑาในเครือ

2001

   หนังสือ DES

1901-1926

   หนังสือรายนามภราดาคณะเซนต์คาเบีรยลแขวงประเทศไทย

1997-1998

   หนังสือ-เพลง การปฏิญาณตนตลอดชีวิต หิรัญสมโภช 25 ปี

 

   แห่งการถวายตัวในคณะ มุฑิตาจิตอายุครบ 7 รอบ

 

   อุดมศานต์ มรดกจากภราดาคณะ

2002

   ชีทประวัติความเป็นมาของคณะ

1992

   ชีทเพลงหิรัญสมโภชฉลองครบ 60, 80 ปี

1997

   ชีทเพลงโอกาส ศตวรรษสมโภชภราดาคณะ

1901-2001

   ชีทเพลงการปฏิญาณตนตลอดชีวิต

 

   ชีทเพลงการปฏิญาณตน

1999

   การ์ดเชิญ ในโอกาสต่าง