คณะพระสงฆ์ต่างประเทศแห่งมิลาน

 

 

   อุดมสาร (ครบ 25 ปี) คณะปีเม ในประเทศไทย

1997