คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี

  • หนังสือฉลองครบรอบ 200 ปี การก่อตั้งคณะ                 1803-2003