สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย

 

รายชื่อหนังสือ

ปี ค.ศ.

1.

สารคาทอลิก   P. ที่ 2   เสด็จวิหารแม่พระฟาติมา

1982

 

 

 

2.

สารคาทอลิก หิรัญสมโภช ฯพณฯบรรจง อารีพรรค

1981

 

 

 

3.

สารคาทอลิกโอกาสเสกวัดนักบุญเปาโล แม่สะเรียง

1981

 

 

 

4.

สารคาทอลิกโอกาสบวชพระสงฆ์ใหม่

1967

 

 

 

5.

หนังสืออนุสรณ์ ฉลอง 30 ปี สมาคมฯ(P.2 เยือนไทย)

1984