โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

 

 รายชื่อหนังสือ

 ปี ค.ศ.

1.

หนังสือประวัติโรงพยาบาล

1898-1990

2.

หนังสืออนุสรณ์ 80 ปี

1898-1978

3.

หนังสืออนุสรณ์ 84 ปี

1898-1982

4.

หนังสืออนุสรณ์ 90 ปี

1898-1988

5.

หนังสือโครงการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาล

1984

6.

หนังสือ 100 ปี บารมีบุญ คู่มือสุขภาพ-

 

7.

หนังสือเซนต์หลุยส์เวชสารปริทัศน์

2003

8.

หนังสือโอกาสครบรอบ 70 ปีแพทย์หญิงคุณมานา

1991

9.

ชีทเพลงเสก-เปิดอาคารร้อยปีบารมีบุญ

2001

10.

ชีทเพลงฉลองร้อยปีแห่งการรับใช้พระศาสนจักรไทย

1998

11.

ชีทโครงการพัฒนาอาจารย์-

 

12.

อุดมสาร เซนต์หลุยส์จัดงาน จิตกุศลรำลึก

2002

13.

อุดมสาร วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ ISO 90021997