คณะพลมารี (เซนาตุส)

รายชื่อหนังสือ ปี ค.ศ.
1.หนังสืออนุสรณ์ 50 ปี คณะพลมารีในประเทศไทย

1952-2002

2.หนังสือกำหนดการฉลอง 50 ปี พลมารีประเทศไทย 2002
3.หนังสือ  THE LECION OF MARY  
4.บทภาวนา