สังฆมณฑลจันทบุรี

1.

ชีทประวัติสังฆมณฑลจันทบุรี

 

2.

สุวรรณสมโภช มิสซังจันทบุรี  

1944 - 1994

3.

สารสังฆมณฑลฉบับพิเศษ  

1984

4.

มิตรสงฆ์ ฉบับเดือนธันวาคม 

2004

5.

ใบแต่งตั้งของสังฆมณฑล

 

6.

เอกสาร (จดหมาย,โรงเรียน,วัด)

 

7.

หนังสือสายใยจันทน์ ฉบับที่ 3      

2006

8.

โปสเตอร์ แผนผังวัดต่างๆ ส.จันทบุรี 

2006

9.

ของขวัญและรางวัลทรงคุณค่าโอกาสครบ 6 รอบ พระคุณเจ้าเทียนชัย สมานจิต

2003

10.

สมโภช 275 ปี ของการก่อตั้งวัดและ 75 ปีของวัดหลังปัจจุบันอาสนวิหารฯ

1985

11.

สุวรรณสมโภช อาสนวิหารฯ    

1960

12

100 ปี วัดพระหฤทัย ขลุง  จันทบุรี

1981

13.

1 ศตวรรษ วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร ท่าใหม่ 

1900 - 2000

14.

อนุสรณ์ 80 ปี วัดพระคริสตประจักษ์ บ้านเล่า    

1899 - 1979

15.

วชิรสมโภช วัดพระมหาไถ่ เสาวภา นครนายก

 

16.

25 ปี วัดนักบุญวินเซนต์ เดอปอล เขาขาด

 

17.

ประวัติวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ ระยอง

 

18.

สุวรรณสมโภช วัดนักบุญเปาโล ปากน้ำ ระยอง

 

19.

โอกาสเปิด-เสกวัดใหม่ แม่พระเมืองลูร์ด บางแสน  

2003

20.

สมโภช 125 ปีการก่อตั้งกลุ่มคาทอลิกวัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม ชลบุรี

1868 - 1993

21.

ศตสมโภช 110 ปีวัดนักบุญฟิลิปและยาก๊อบหัวไผ่  

1880 - 1990

22.

ศตวรรษสมโภช ชุมชนคริสตชนวัดอารักขเทวดา  

1899 - 2002

23.

สมโภช  25 ปี   วัดเซนต์ปอล แปดริ้ว

1972 - 1997

24.

สมโภช  75 ปี   วัดเซนต์ปอล แปดริ้ว-สมโภช 100 ปี  วัดเซนต์ปอล แปดริ้ว    

1970

25.

ประวัติวัดบ้านใหม่  

1840-1873

26.

ประวัติวัดเซนต์ปอล แปดริ้ว  

1873-1944

27.

ประวัติวัดเซนต์ร็อค 

1875-1987

28.

ประวัติวัดเซนต์แอนโทนีแปดริ้ว     

1945-1987

29.

ประวัติวัดบางวัว  

1952-1987

30.

ฉลองครบรอบ 100 ปี  วัดพระผู้ไถ่เสาวภา 

2003

31.

อุดมสาร ศตวรรษสมโภช วัดอารักขเทวดา

2002

32.

อุดมสาร 110 ปี วัด น.ฟิลิปและยาก๊อบ หัวไผ

1980

33.

อุดมสาร สมโภช 125 ปี วัด น.ยอแซฟ พนัสนิคม 

1994

34.

อุดมสาร โอกาสฉลอง 50 ปี สังฆมณฑลฯ 

1994

35.

อุดมสาร ประมุขสังฆมณฑล

1994

36.

อุดมสาร โอกาสเสก-เปิด พิพิธภัณฑ์ สังฆมณฑล   

1999

37.

อุดมสาร 30 ปี วัดเซนต์นิโคลัส  พัทยา

1997

38.

ชีท รายนามพระสงฆ์ลูดวัดจันทบุรี

 

39.

ชีท ประวัติพระสงฆ์ผู้ล่วงลับไปแล้ว

 

40.

ชีท ประวัติ และบทเพลง พิธีบวชเป็นพระสงฆ์

2004

41.

อุดมสาร 125 ปี วัดอัครเทวดา แหลมประดู่  

2004

42.

เพื่อนสงฆ์ (บวชพระสงฆ์ใหม่)   

2004

43.

แผ่นพับ  ประวัติพิพิธภัณฑ์สังฆมณฑล

 

44.

อุดมสาร 60 ปี  สังฆมณฑล             

2006

45.

อุดมศานต์ 125 ปี ชุมชนความเชื่อ วัดแหลมประดู่

2004

46.

อุดมศานต์ 136 ปี ชุมชนความเชื่อ วัดบางคล้า   

2005