สังฆมณฑลเชียงใหม่

1.

ประวัติสังฆมณฑลเชียงใหม่

 

2.

ใบแต่งตั้งของสังฆมณฑลเชียงใหม่

 

3.

สุวรรณสมโภช อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่   

1931-1981

4.

สุวรรณสมโภชวัดแม่พระประจักษ์แห่งลูร์ด ลำปาง   

1952-2002

5.

75 ปี  อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่

1931-2006

6.

อุดมศานต์ ประวัติมิสซังคาทอลิกภาคเหนือ

1981