สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

1.

ประวัติศาสตร์สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

 

2.

ฉลอง 25 ปี แห่งการสถาปนาสังฆมณฑล 

1964 - 1994

3.

อนุสรณ์ เปิด-เสก บ้านนายชุมพาบาล

1999

4.

วรสารสังฆมณฑล 

2003

5.

ชีทพิธีอภิเษกพระสังฆราช โยเซฟ  ประธาน  ศรีดารุณศีล

2004

6.

การ์ดเชิญงานบวชพระสังฆราช โยเซพ ประธาน ศรีดารุณศีล  

2004

7.

อนุสรณ์ เปิด-เสกวัดอัครเทวดา มีคาแอล-อารักขเทวดา

1981

8.

สุวรรณสมโภชวัดแม่พระฟาติมา

1952 - 2002

9.

หนังสืออนุสรณ์ วัดนักบุญอักแนส

 

10.

อุดมศานต์ฉลอง15 ปีสังฆมณฑลและครบรอบ 6 ปีพณฯเปโตร คาเร็ตโต

1969 - 1984

11.

อุดมสารแต่งตั้งคุณพ่อโยเซฟ ประธานศรีดารุณศีล  เป็นพระสังฆราช 

2004

12.

อุดมศานต์ พิธีอภิเษกพระสังฆราช โยเซฟ ประธาน   ศรีดารุณศีล

2004

13.

ดอนบอสโก บทความพิเศษ ฯพณฯ โยเซฟ ประธาน   ศรีดารุณศีล

2004

14.

หนังสือ ด้วยรักในพระคริสต์ (คลื่นยักษ์ สึนามิ)

2004

15.

อุดมศานต์ประวัติวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์อ.พนมและเจ้าอาวาสวัดองค์แรก

1983

16.

เครื่องหมายแห่งความรักของพระเจ้า (คลื่นยักษ์ สึนามิ)

2005