อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

1.

ประวัติ  ข้อมูลและการดำเนินงานของสังฆมณฑลฯ

2000

2.

สมโภช 100 ปี อัครสังฆมณฑลฯ

1883 - 1983

3.

ประวัติการเผยแพร่ศาสนาในภาคอีสาน และประเทศลาว

 

4.

หนังสือ 25 ปี  ชีวิตสงฆ์ คุณพ่อธีระ อนุโรจน์ และพิธีบวช

2005

5.

พระสงฆ์สังฆานุกรชัยวิชิต บรรเทา,สังฆานุกรวิโรจน์ โพธิ์สร่าง

 

6.

ใบแต่งตั้งของสังฆมณฑล

 

7.

LA MISSION  CATHO LIQUE LAO 

1910

8.

พิธีเสกสักการะสถานพระมารดาแห่งมรณสักขีสองคอน มุกดาหาร

1995

9.

ประวัติบุญราศีทั้ง 7 (สองคอน)

1939 - 1941

10.

รูปโปสการ์ดบุญราศี

 

11.

ประวัติวัดพระคริสตราชา ช้างมิ่ง

1969

12.

รายงานเหตุการณ์ย่อๆ เกี่ยวกับข้ารับใช้ 7 ท่าน (บุญราศี)

 

13.

บทภาวนา (บุญราศีสองคอน)

 

14.

ประวัติบุญราศี ทั้ง 7

1989

15.

รายงานเหตุการณ์ บ้านสองคอน

1940

16.

กระบวนการบันทึกนามมรณะสักขีสองคอน

 

17.

อุดมสาร พระคุณเจ้าเกี้ยน เสมอพิทักษ์ ถึงแก่มรณภาพ     

1988

18.

อุดมสาร บวชพระสงฆ์ใหม่ 2 องค์

2002

19.

อุดมศานต์ (สักการสถานพระมารดาฯ)

1996

20.

อุดมสาร (ฯพณฯ ท่านคายน์ ลาเกษียณ)

2004

21.

เพื่อนสงฆ์ (บวชพระสงฆ์ใหม่) 

2004

22.

ชีท ข่าวสารสภาอภิบาลวัดท่าแร่ 

2005

23.

อุดมสาร แต่งตั้งพระสังฆราชหลุยส์ จำเนียร  

2005

24.

อุดมศานต์ ประวัติพระสังฆราช เกี้ยน

1984

25.

อุดมสาร พระสังฆราชหลุยส์ จำเนียร

2005

26.

อุดมสารประวัติวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหารจันทน์เพ็ญ (เสก-เปิด)

2006