สังฆมณฑลนครราชสีมา

1.

25 ปี สังฆมณฑลนครราชสีมา  

1965 - 1990

2.

85 ปี กลุ่มคริสตชนนครราชสีมา

1905 - 1990

3.

10 ปี สังฆมณฑลนครราชสีมา    

1965 - 1975

4.

Il y  a CENT ANS     

1881 - 1981

5.

สารชีวิตใหม่ (สารของสังฆมณฑลฯ)

2004

6.

ใบแต่งตั้งสังฆมณฑลฯ

 

7.

หนังสือเฉลิมฉลองวันอภิเษกพระสังฆราช  ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ 

2007

8.

หนังสือบทเพลงในพิธีอภิเษกพระสังฆราช ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  

2007

9.

การ์ดเรียนเชิญอภิเษก  

2007

10.

หนังสือ หิรัญสมโภช พระคุณเจ้าพเยาว์  มณีทรัพย์

 

11.

ประวัติวัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว นครราชสีมา 

1929 - 1933

12.

ประวัติวัดนักบุญยอแซฟ บ้านน้อย หนองบัวลาย

1978

13.

โอกาสเสก อาสนวิหารแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด

1981

14.

หนังสือวัดในสังฆมณฑลฯโอกาส 25 ปีการอภิเษกพระสังฆราช พเยาว์ มณีทรัพย์

 

15.

เปิด-เสก วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์

 

16.

อุดมสารสมโภชการอภิเษกเป็นพระสังฆราช  ยออากิม พเยาว์ มณีทรัพย์   

2002

17.

เพื่อสงฆ์ (บวชพระสงฆ์ใหม่)

2004

18.

อุดมสาร ประกาศแต่งตั้งพระสังฆราชชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  

2006

19.

อุดมศานต์ โอกาสอภิเษกพระสังฆราชชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ 

2006