สังฆมณฑลอุบลราชธานี

1.

ใบแต่งตั้งของสังฆมณฑลฯ

 

2.

หนังสืออนุสรณ์โอกาสอภิเษกพระสังฆราช ฟิลิป บรรจง  ไชยา

2006

3.

ชีทเพลงพิธีอภิเษกพระสังฆราช บรรจง  ไชยา   

2006

4.

การ์ดเชิญโอกาสอภิเษกพระสังฆราช บรรจง ไชยา

2006

5.

อุดมศานต์พิธีอภิเษกฯ ฯพณฯ ฟิลิป บรรจง  ไชยา 

2006

6.

อุดมสารประกาศแต่งตั้งคุณพ่อ ฟิลิป บรรจง  ไชยา  เป็นฯพณฯ 

2006

7.

ชีทอัครเทวดามีคาแอล

 

8.

หนังสือพิธีมิสซาขอบพระคุณโอกาสบวชเป็นพระสงฆ์และฉลอง

 

9.

50 ปี บวชเป็นพระสงฆ์    

2004

10.

อุดมศานต์ ครบรอบ 100 ปี สังฆมณฑลฯ   

1981

11.

อนุสรณ์ 100 ปี แห่งการแพร่ธรรม ในสังฆมณฑลฯ

1890 - 1990

12.

DIOCESE  OF  UDON THANI  THAILAND

 

13.

สารสังฆมณฑลฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม  

1982-1988

14.

รายงานประจำปี   

2000-2003

15.

อุดมสาร ประวัติวัดอัครเทวดามีคาเอล หนองบัวลำภู  

2006

16.

อุดมศานต์ ประวัติ ท่านคราเรนต์   ดูฮาร์ต 

1982